Delirium

https://flic.kr/p/6X2kzU
Advertisement

Delirium je život ohrožujícím stavem, který vzniká na základě poškození mozku. Může vzniknout v jakémkoliv věku. Častěji se s ním však setkáváme u osob starších 60 let zejména hospitalizovaných na JIP po velkých operacích, úrazech, cévních mozkových příhodách apod.

Příčinami vzniku mohou být všechny stavy, které poškozují mozek. K poškození může dojít přímo – jedná se například nádory, úrazy, infekce, cévní onemocnění a demence. A nebo se může jednat o závažné tělesné onemocnění, které se projevují i na funkci mozku – kardiovaskulární a respirační onemocnění, metabolické choroby (iontový rozvrat, hypoglykémie, jaterní selhání…), anémie, intoxikace organismu (drogami, léky) apod. Delirium se může rozvinout i jako následek náhlého vysazení alkoholu při závislosti na něm. Označuje se jako delirum tremens, protože je přítomen třes (latinsky tremor).

Klinický obraz: delirum se rozvíjí poměrně rychle, během 2-3 dnů. Může být přítomna úzkost s neklidem. Je porucha pozornosti – pacient například nesvede jednoduché početní úlohy vyžadující soustředění. Objevují se poruchy spánku, noční můry, které postupně přechází do bdění a nemocný nemůže rozlišit mezi nimi a realitou. Nejprve se objevuje zmatenost večer a v noci, postupně se rozšiřuje i přes den. Dochází k dezorientaci – pacient neví, kde je, jaké je datum, kolik má roků. Objevují se halucinace všech smyslů, často zrakové. Typickým příkladem je, že pacientovi ukážeme prázdný list a necháme ho přečíst, co je na něm napsané. Dotyčný skutečně čte text, který halucinuje. Jsou samozřejmě přítomny poruchy chování, často neklid. Je nestálá nálada, přítomna je úzkost. U deliria tremens se kromě třesu objevují i halucinace malých černobílých zvířat (typicky uváděné bílé myšky nejsou tak typické).

Podle aktivity dělíme delirium na tři typy:

  • furibundní – s intenzivním motorickým neklidem
  • blandní – bez neklidu
  • musitující – na základě halucinací vykonává pacient drobné automatické pohyby („čistí“ přikrývku apod.)

Dále můžeme delirium dělit na hyperaktivní a hypoaktivní. Hyperaktivní je charakteristické neklidem, takže je patrné na první pohled. Hypoaktivní je v určitém smyslu zrádnější, protože pacient je při něm sice dezorientovaný a deliruje, avšak není neklidný. Proto tyto případy často uniknou pozornosti personálu, i když jsou stejně nebezpečné.

Delirum trvá do té doby, dokud je přítomno poškození mozku. Může se tedy jednat o dny až měsíce (například při inoperabilních nádorech). Ve většině případů delirium díky léčbě odezní. Dotyčný si na něj a na své chování nepamatuje, hovoříme o úplné nebo ostrůvkovité amnézii.

Od čeho je nutné delirum odlišit. V podstatě od všech ostatních případů zmatenosti – tedy od psychóz, intoxikací drogami, také od zmatenosti u demence. Na druhé straně se často setkáváme s deliriem u demence, protože mozek je demencí sám o sobě oslaben.

Vyšetření při deliriu. Vycházíme z toho, že příčinou je tělesné poškození mozku. Důležité jsou tedy základní biochemické odběry, také toxikologické vyšetření. Samozřejmostí je RTG srdce a plic (může odhalit zápal plic), EKG (může odhalit infarkt). Dále EEG (může odhalit nádor), CT nebo MRI mozku. Také lumbální punkce (může odhalit infekci mozku).

Terapie

V prvé řadě je nutné deliriu předcházet. Dále je nutné řešit tělesnou příčinu. Pak upravit režim – aby byla v noci tma a ve dne světlo – pomáháme navodit přirozené střídání světla a tmy a tak pacienta kotvíme v realitě. Teprve potom může přijít ke slovu farmakoterapie. Ta však pouze ovlivňuje příznaky, nikoliv základní vyvolávající příčinu. Používáme zde hlavně antipsychotika – jak první generaci (haloperidol), tak i novější antipsychotika druhé generace – tiaprid, risperidon. U deliriua tremens může dobře zabrat diazepam ve vysokých dávkách (avšak pozor na útlum dechového centra), popř. clomethiazol.

Další články
Close

Kombinace, která nabudí pozornost mnohem lépe než energy drinky

Chcete požádat šéfa, aby vám do kanceláře pořídil kávovar, a hledáte vhodný argument? Čtěte dál! Vědci totiž zjistili, že šálek mokačína je tím nejlepším pomocníkem...