Sedativa a hypnotika

https://flic.kr/p/cpfSkf
Advertisement

Sedativa jsou látky, které navozují sedaci – zklidňují. Hypnotika jsou látky, které vyvolávají spánek. Většina běžně používaných sedativ ve vyšších dávkách navozuje spánek. Proto se sedativa a hypnotika často uvádí společně.

I. generace hypnotik zahrnovala barbituráty a nebarbiturátová léčiva. Barbituráty (např. fenobarbital, pentobarbital apod.) však byly zatíženy řadou rizik a nežádoucích účinků. Velmi snadno se člověk při jejich užívání předávkoval do toxické dávky. Dnes už se běžně v psychiatrii neužívají. V ostatních oborech medicíny ještě ano – například v léčbě rezistentní epilepsie, v celkové anestezii, také ve veterinární medicíně.

Vzhledem k rizikům barbiturátů byla vytvořena tzv. nebarbiturátová hypnotika. Jednalo se například o glutethimid, metachalon, klomethiazol. Nesplnila však očekávání. Dnes se používá už jen klomethiazol (Heminevrin), a to v léčbě deliria tremens a u poruch spánku ve stáří.

II. generace zahrnuje benzodiazepiny. Zde odkazujeme na samostatnou kapitolu.

Do III. generace řadíme tzv. Z-hypnotika – opět popsána v kapitole o hypnoticích.

Jak je to se závislostí?
Na většině běžně používaných sedativ a hypnotik, které jsou na předpis, vzniká jak fyzická, tak psychická závislost.

Fyzická závislost se projevuje abstinenčními příznaky při nedostupnosti látky. Psychická zejména touhou po látce (cravingem)

Abstinenční syndrom se projevuje  zrychlenou srdeční činností, snížením tlaku, neklidem, bolestmi hlavy, nespavostí, malátností nebo slabostí,  dokonce i přechodnými zrakovými, hmatovými nebo sluchovými halucinacemi nebo iluzemi, dále i paranoidními představami. Po náhlém vysazení velkých dávek léků může dojít k rozvoji epileptického záchvatu a deliria. To už jsou život ohrožující stavy.

Abstinenční syndrom se rozvíjí do 24 hodin po náhlém vysazení středně a krátkodobě působících sedativ a v průběhu týdne u dlouhodobě působících sedativ.

Jak se vyhnout závislosti?

  1. pokud není nutné neužívejte látky s rizikem závislosti – benzodiazepiny, Z-hypnotika apod.
  2. v případě, že se jim nemůžete vyhnout, užívejte je max. několik týdnů. To platí pro každodenní užívání. Pokud je však užíváte jen třeba 2-3x týdně, pak toto omezení neplatí.
  3. dejte si pozor na nárůst tolerance – jakmile zjistíte, že k vyvolání stejného účinku je třeba vyšší dávky, kontaktujte svého lékaře s žádostí o změnu léku
  4. sedativa a hypnotika nejsou určena pro dlouhodobé pravidelné každodenní užívání. Pokud je to váš případ, požádejte lékaře o změnu léku, například na antidepresivum. Moderní antidepresiva bez větších nežádoucích účinků tlumí úzkosti a napětí a nevzniká na nich závislost. Některá z nich se dávají večer a podporují spánek.
Další články
Close

Leváci tolik nevěří v Boha, věří však paranormálním jevům

Co mají společného leváci a schizofrenici? Dle nové studie například víru, nebo spíše její nedostatek. Studie zveřejněná v odborném časopise Evolutionary Psychological Science přinesla nové...