Hypnotika

https://flic.kr/p/4xiTQ5
Advertisement

I. generace hypnotik zahrnuje zejména barbituráty – např. fenobarbital. Barbituráty jsou zatíženy takovou mírou nežádoucích účinků, interakcí s léky a jiných rizik, že se dnes již nepoužívají.

Do II. generace hypnotik řadíme benzodiazepiny (BZD).

III. generace zahrnuje již novější hypnotika, která mají méně nežádoucích příznaků a méně rizik, stále jsou však zatížena rizikem závislosti. Řadíme sem tzv. Z-hypnotika, tedy zolpidem, zaleplon a zopiklon. Z-hypnotika mají minimální nežádoucí účinky ve smyslu následné ranní ospalosti, také jejich kombinace s alkoholem nepředstavuje takové nebezpečí jako u předchozích dvou generací. Nezhoršují paměť. I tato generace však může následujícího dne narušit pozornost, proto se nedoporučuje řídit motorová vozidla.

Zolpidem (Hypnogen, Stilnox) – vyrábí se v tabletách po 5 a 10mg. Doporučuje se začít s 5 mg, dávka 10 mg na noc je maximální. U starších osob nad 65 let nebo u osob s onemocněním jater se doporučuje setrvat na dávce 5 mg. Účinek se dostavuje během 15-30 minut po požití a trvá asi 4-6 hodin. Zolpidem v kombinaci s jinými tlumivými látkami (i alkoholem) zvyšuje jejich efekt. Nežádoucí účinky mohou být nevolnost, závratě, bolesti hlavy, noční neklid, zmatenost (zejm. u starším osob), poruchy paměti.
Zaleplon (Sonata) má podobný profil jako Zolpidem, má však kratší dobu účinku, proto se hodí zejména na zhoršené usínání.

Po Z-hypnoticích, zejména u starých osob, se můžeme setkat s halucinacemi a zmateností v průběhu noci, doporučujeme proto poloviční dávky nebo opatrné nasazování.

Do čtvrté generace hypnotik patří melatoninové preparáty, u nás zejm. Valdoxan, který zmiňujeme v kapitole o antidepresivech.

Další články
Close

Přesvědčení o životním poslání pomáhá mladým ženám vyhýbat se sexuálním rizikům

Nová studie zjistila, že pokud mladí lidé věří ve smysl svého života, mají tendenci vyhýbat se sexuálně riskantnímu chování. "Když jsem pracovala na klinice a...