Cyklotymii a dystymii řadíme mezi trvalé poruchy nálady. Trvalé znamená, že příznaky musí být přítomny alespoň dva roky. Jen pro srovnávní – u deprese trváme na dvou týdnech. Cyklotymie jedná se trvalou poruchu nálady, pro kterou je charakteristické kolísání (cyklování) nálady. Nálada tedy kolísá od depresivní k hypomanické. Důležité je, propad nálady nesmí být natolik…

Člověk, u kterého se vyskytují pouze manické fáze bez jediné následné deprese, je spíše raritou, než pravidlem. Porucha, u které dochází ke střídání depresivních a manických fází, se označuje jako bipolární afektivní porucha. Dříve se jí říkalo maniodepresivní psychóza (nebo jen maniodeprese), kdy „maniodepresivní“ asi vystihuje podstatu nemoci lépe, zatímco „psychóza“ však nemá s poruchami…

Hlavním příznakem deprese je chorobně smutná (depresivní) nálada. Tato nálada se většinou nedá zlepšit vnějšími událostmi a trvá minimálně dva týdny. Často je možné vysledovat její kolísání, např. ráno může být horší a k večeru se postupně zlepšovat. Jindy může mít nálada opačný charakter – ráno je o něco lepší, zatímco s přibývající únavou a blížícím…

Při diagnostice deprese se evropská psychiatrie opírá o tzv. Mezinárodní klasifikaci nemocí – MKN-10. V USA existuje obdoba označovaná jako DSM-V. V klasifikaci MKN jsou uvedeny všechny existující psychické poruchy a také hlavně kritéria, pomocí kterých můžeme tyto poruchy diagnostikovat. O depresi můžeme tedy z hlediska MKN mluvit, jsou-li splněna následující kritéria: A) musí být přítomny alespoň 2…

Deprese můžeme dělit z několika hledisek: 1. podle závažnosti Podle závažnosti dělí Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) depresi na lehkou, středně těžkou a těžkou – podle počtu přítomných příznaků. 2. podle délky trvání Deprese, která trvá déle než dva roky, se označuje jako chronická. Chronická deprese postihuje asi 10-20% nemocných. Jestliže se v životě dotyčného člověka…

Zjednodušeně můžeme říci, že deprese se podle vyvolávající příčiny dělí na primární a sekundární. Většina depresí je primárních, proto se jim budeme věnovat až po stručném popisu sekundárních depresí. Sekundární deprese je druhotná a nemusí se při jejím vzniku výrazněji uplatňovat psychika dotyčného. Sekundární deprese se může rozvinout jako následek přímého poškození mozku, např. úrazem,…

Sekundární deprese je druhotná a nemusí se při jejím vzniku výrazněji uplatňovat psychika pacienta. Sekundární deprese se může rozvinout jako následek přímého poškození mozku, např. úrazem, drogami, léky, infekcí. Poznáme ji tak, že často odeznívá po odstranění této příčiny. Tyto deprese jsou charakteristické tím, že nemusí být vyjádřena většina příznaků typické deprese. Z léků se…

Stejně jako může být u deprese nálada patologicky pokleslá, stejně tak může být i patologicky nadnesená, veselá. V případě nadměrně veselé nálady mluvíme o tzv. mánii. Mánie je odborný termín, který nemá nic společného např. s pyromanií apod. Mánie pro nemocného představuje poměrně lákavý stav, kterého se bude chtít jen těžko zbavit – proto je…