Spánek je jedním z nejcitlivějších ukazatelů psychického zdraví člověka. Stačí jen mírná zátěžová situace a řada lidí na ni reaguje zhoršeným usínáním, přerušovaným spánkem, předčasným probouzením nebo jejich kombinací. Není proto divu, že špatný spánek je problémem velké části populace – během života postihne až třetinu obyvatel západních zemí. Je to problém natolik rozšířený, že…

Mezi další poruchy spánku patří nadměrná spavost, neboli hypersomnie. Ta se projevuje nadměrnou ospalostí přes den, dotyčný si musí dopřát spánek i během dne. Porucha může být opět součástí jiných chorob (ať už fyzických nebo duševních), proto je nutné důkladné vyšetření nejen psychiatrem, ale i praktickým lékařem popř. lékařem jiné odbornosti. Narkolepsie je poměrně zajímavou…

Spánek za normálních okolností probíhá v určitých cyklech. Každý cyklus trvá asi hodinu a půl a skládá se ze dvou fází – REM a NREM (non REM). Tyto fáze můžeme od sebe snadno odlišit pomocí vyšetření EEG (elektroencefalografie). Můžeme na ně však také usoudit prostým pozorováním spícího člověka. Fázi REM poznáme podle toho, že dotyčný…