Placebo efekt funguje, i když víme, že se jedná o placebo

Frédéric BISSON - https://flic.kr/p/9SJdFG
Advertisement

Placebo efekt je sám o sobě dost bizarní, nová studie však posunula hranice bizarnosti na další úroveň. Badatelé totiž zjistili, že je možné natrénovat u lidí víru v placebo až do stavu, kdy tyto léky fungují, přestože pacienti vědí, že se nejedná o opravdový lék.

Studie byla uveřejněna v The Journal of Pain a pracoval na ní tým odborníků z univerzity v Boulderu ve státě Colorado. Součástí výzkumu bylo umístění vyhřívané keramické částečky do předloktí účastníků výzkumu – tento předmět byl dost teplý na to, aby vyvolal bolest, ale ne natolik horký, aby popálil kůži.

Vedoucí výzkumu, absolvent výše zmíněné univerzity Scott Schafer, poté nanesl na předloktí účastníků gel, který byl prezentován jako analgetický a měl ulevit od bolesti způsobené horkým tělískem umístěným na jejich kůži. Gel však nebyl ničím jiným než namodro obarvenou vazelínou a Schafer ztlumil tepelné účinky tělíska, když gel nanášel. Každému z účastníků byly položeny otázky týkající se zdravotního stavu a následně je výzkumníci informovali o daném gelu se snahou vytvořit iluzi, že jde o skutečný lék. Kontrolou jim byl pokus s neobarvenou vazelínou.

Nato Schafer nastavil teplotu tělíska na střední a účastníci s modrou vazelínou na svých předloktích nahlásili méně případů bolesti oproti těm, kteří věděli, že gel na jejich kůži je pouhá vazelína, přestože teplo na jejich pokožce zůstalo nezměněné. Některým participantům bylo po jednom sezení sděleno, že modrý gel je pouhé placebo a následně Schafer potvrdil, že výše popsané účinky placeba už nefungují.

Přesto však u všech těch, kteří podstoupili čtyři kola pokusu s obarvenou vazelínou na předloktí, byl pokus před prozrazením, že se jedná o placebo, až pozoruhodně účinný. Zdá se, že si v mysli spojili modrou vazelínu se sníženou bolestí do takové míry, že věřili více účinkům gelu než Schaferovu tvrzení, že se jedná o placebo. To naznačuje, že u lidí je možné natrénovat schopnost uvěřit, že placebo funguje stejně jako lék.

,,Stále se víc a víc učíme o zásadních účincích placebo efektu,” prohlásil Tor Wager z boulderské univerzity, autor studie. ,,Věříme, že efektivita placeba vyžaduje víru v účinnost léčby a zážitky, které jsou s ní spojené. Takové zážitky totiž přinutí mozek naučit se reagovat na léčbu jako na něco reálného a až proběhne proces učení, je váš mozek schopen reagovat na placebo, přestože v ně už nevěříte.”

Tento výzkum může být užitečný při léčbě závislosti na drogách, například pacientům, kteří mají velké bolesti a užívají silné a potenciálně návykové léky proti bolesti. ,,Pokud dítě zažilo účinky drogy, můžete je od ní odstavit nebo přepnout na placebo a nechat je toto placebo užívat,” sdělil Schafer.

 

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Společenské vazby ve stáří chrání naši paměť

Výzkumný tým z univerzity v Ohiu zjistil, že paměť starších myšek žijících ve skupinkách byla lepší než u myší žijících v páru. Přestože vysvětlení tohoto fenoménu nelze jednoduše...