Další poruchy spánku

Michael W. Wile, "Night Sweats" - http://flic.kr/p/uPANX9
Advertisement

Mezi další poruchy spánku patří nadměrná spavost, neboli hypersomnie. Ta se projevuje nadměrnou ospalostí přes den, dotyčný si musí dopřát spánek i během dne. Porucha může být opět součástí jiných chorob (ať už fyzických nebo duševních), proto je nutné důkladné vyšetření nejen psychiatrem, ale i praktickým lékařem popř. lékařem jiné odbornosti.

Narkolepsie je poměrně zajímavou poruchou spánku projevující se záchvaty osvěžujícího spánku, ke kterým dochází zcela náhle kdykoliv během dne. Jedná se o genetické onemocnění, které potvrdí odborné vyšetření. Odborník také doporučí vhodnou medikamentózní léčbu. Jako svépomoc se doporučuje plánovat si krátký spánek během dne, aby nedocházelo k uvedeným záchvatům.

U somnabulismu neboli náměsíčnosti se setkáváme s opakovaným vstáváním z lůžka během spánku. Přesto, že dotyčný vykonává automatické pohyby, je těžko proudný a na celou událost si po probuzení většinou nepamatuje. Stav většinou trvá několik minut a pokračuje normálním spánkem.

Noční děs je charakterizován částečným probuzením v prvním spánkovém cyklu (NREM), kdy nemocný prožívá velkou úzkost. Během ní s ním není možné navázat kontakt a po odeznění úzkosti záhy usíná. Ráno si nic nepamatuje. Noční můry se většinou objevují v druhé polovině noci (REM) – dotyčný se budí v reakci na hrůzostrašný sen, jehož obsah si pamatuje, většinou i na druhý den. Základní léčebnou metodou v případě nočního děsu i nočních můr je psychoterapie. Mohou být projevem jiných psychických poruch (například posttraumatické stresové poruchy) nebo stresu.

Spánek může být dále narušen užíváním některých léků. Může se jednat například o léky používané při léčbě Parkinsonovy choroby, opiáty (proti bolestem), steroidy, léky na štítnou žlázu, některá antidepresiva.

Další články
Close

Kdy je naše sebeúcta na pomyslném vrcholu?

Sebeúcta, tedy subjektivní posouzení vlastní hodnoty, se mezi lidmi značně liší. Často se mění i z hodiny na hodinu, ze dne na den. I z...