Akupunktura zlepší paměť u kognitivního poškození

jacqueline - https://flic.kr/p/ahDsES
Advertisement

Dle nového výzkumu dokáže akupunktura (ať už doplněna o léky, či ne) významně zlepšit kognitivní funkce a paměť u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI).

Metaanalýza zahrnující pět náhodně kontrolovaných pokusů a více než 500 pacientů s MCI a poškozením paměti ukázala, že u těch, jimž byla po dobu 2˗3 měsíců aplikována akupunktura, byly výsledky léčby mnohem úspěšnější oproti lidem, kterým byl ústně podán lék nimodipin, blokátor vápníkového kanálu.

Skupina léčená pomocí akupunktury měla příznivější výsledky i v rozpoznávání obrázků a v testu kognitivních funkcí (Mini-Mental State Examination, MMSE). Skóre účastníků léčených akupunkturou nimodipinem dosahovalo výrazně vyšších hodnot ve srovnání s participanty užívajícími pouze nimodipin.

Přesto však ,,musíme být kvůli nepříliš kvalitní metodologii provedených pokusů obezřetní,“ napsal Min Deng z oddělení neurologie v Zhongnan Hospital a Xu-Feng Wang z oddělení všeobecné chirurgie z Renmin Hospital z univerzity ve Wuhan v Číně.

Autoři studie dodávají, že je potřebné provést přesněji navržené studie. Výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny on-line v BMJ journal Acupuncture v Medicine.

Terapie elektroakupunkturou

Přestože zájem o možné využití akupunktury pro daný typ MCI narůstá, nemáme dosud dle výzkumníků bližší srovnání tohoto typu léčby s dalšími.

Do června loňského roku prozkoumali kvůli provedeným pokusům celkem 7 databází, v nichž byla akupunktura porovnána s jinými modalitami. Mezi zkoumané databáze patřily PubMed a MEDLINE, the Chinese Acupuncture Trials Register a the Chinese National Knowledge Infrastructure. Nová metaanalýza byla kompletně provedena v Číně a její výsledky publikovány v roce 2012 či o rok později.

Kompletní výzkum zahrnoval 568 pacientů, z nichž 288 bylo náhodně přiděleno k léčbě akupunkturou. Během 3 z pokusů byla pacientům podána 30mg dávka nimodipinu, a to v dávkování 3x denně, či jim byla přidělena pouze léčba akupunkturou. Účastníci zbylých dvou pokusů obdrželi medikaci bez doplnění o akupunktury, či s ní.

Při 4 z 5 studií byla třikrát týdně po dobu dvou měsíců prováděna 30minutová sezení využívající elektroakupunkturu. V poslední ze studií byla léčba praktikována pětkrát týdně po dobu 3 měsíců. Počet účastníků v jednotlivých studiích byl relativně nízký, v každé skupině jich bylo pouze 26˗94.

Nejisté závěry

,,Naše metaanalýza přichází s myšlenkou, že je akupunktura užitečným typem terapie pro zlepšení kognitivních funkcí,“ uvádějí výzkumníci. Kvalita metodologie provedených studií však byla vyhodnocena jako relativně nízká Riziko předpojatosti bylo totiž vysoké či neurčité.

Při výzkumu se také mohl dostavit placebo efekt, jemuž nebylo zabráněno kvůli možnosti, že by čínští pacienti mohli dát akupunktuře přednost před léky.

,,Proto by tedy měly být v západním prostředí provedeny přesné studie, než dojde k vyvozování důsledků pro jiné populace,“ uzavřeli autoři.

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Násilí se mezi přáteli šíří jako infekce

(Reuters Health)  - Dle nové studie jsou dospívající páchající násilné činy častěji obklopeni lidmi, kteří se také dopouštějí násilí. ,,Násilnosti se shromažďují přes sociální vazby....