Odpolední šlofíky neprospívají naší paměti

http://www.iflscience.com/brain/napping-may-distort-your-ability-to-consolidate-memories/all/
Advertisement

Každý si od času dáme odpoledne šlofíka (nebo bychom alespoň chtěli), abychom si trochu odpočinuli. Nový výzkum provedený na univerzitě v Lancasteru však poukazuje na to, že krátká zdřímnutí během dne mohou mít na svědomí vznik falešných vzpomínek.

Experiment – detailně popsaný v časopise Neuropsychologia – byl proveden Johnem Shawem a profesorem Padraicem Monaghanem. Vědci zjistili, že zdraví dospělí jedinci, kteří si dopřáli 90 minut spánku v průběhu dne, měli horší výsledky v testu rozpoznávání slov ve srovnání s ostatními účastníky výzkumu. Ti byli po celých 90 minut bdělí.

V průběhu experimentu byla sledována mozková aktivita zkoumaných osob za pomoci polysomnografu. Předchozí průzkumy naznačují, že pokud je zkoumaným předložen seznam slov, jež spolu tematicky souvisejí, například postel, šlofík, spánek, polštář – a pak si mohou sami zdřímnout, označí později v testu rozpoznání slov tato slova, přestože v seznamu uvedena vůbec nebyla. Dotyční, kteří prospali část dne, totiž označili slova vztahující se ke spánku, aniž by je předtím viděli.

Tyto ,,falešné vzpomínky“ má na svědomí pravá mozková hemisféra, která je spojována s abstraktními pojmy a koncepty. Shaw a Monaghan doufajíc, že odhalí mechanismy způsobující tento fenomén, naverbovali 32 dospělých dobrovolníků. Ti obdrželi seznam slov souvisejících se spánkem, byl jim na hlavu připevněn polysomnograf a polovina z nich byla poslána do zatemněné místnosti, aby si zdřímli. Zbylých 16 pokusných králíků sledovalo po stejnou dobu televizi.

Po uplynutí 90 minut došlo k testování paměti zkoumaných osob pomocí displeje zobrazujícího slova buď zcela vlevo, nebo vpravo na displeji. Pokud dotyční rozpoznali slovo, které dříve viděli na seznamu, stiskli tlačítko ,,ano“, v opačném případě zvolili tlačítko ,,ne“. Tento způsob testování nutí účastníky výzkumu rozpoznávat slova pouze jedním okem, a tedy i jedinou hemisférou. Jak lze předpokládat, označili ti, kdo si zdřímli, více slov vztahujících se ke spánku než bdělí jedinci. Míra chybovosti byla vyšší u slov prezentovaných pravé hemisféře, tedy v pravé části displeje.

Přestože se jedná o studii malého rozsahu, věří její autoři, že výsledky naznačují větší náchylnost pravé mozkové hemisféry k chybování. Chystají se však rozšířit počet zkoumaných jedinců a prodloužit čas spánku, na nějž bude studie zaměřena.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Hodinovému cvičení konkuruje červené víno, tvrdí nová studie

Dáte si rádi dobré červené víno, ale neradi poté při cvičení spalujete kalorie v tělocvičně? Pak vám tato zpráva udělá radost. Výzkum provedený na Albertské univerzitě v...