5 lží, kterými ničíme své duševní zdraví

Drew Leavy - https://flic.kr/p/84VPxj
Advertisement

Každý pátý Američan se potýká s poruchou duševního zdraví, přesto se jimi mnoho lidí trápí v tichosti. Společenské stigma doprovázející poruchy duševního zdraví brání tomu, aby se lidem dostalo potřebné pomoci. Jedná se o běžný problém, se kterým jsem se v ordinaci setkal – lidé často čekají roky, než vyhledají pomoc. Přestože jejich příznaky byly léčitelné, měli strach se s problémem komukoli svěřit.

Někteří z nich se obávali vlivu diagnózy na jejich práci. Mohu stále učit, když mám depresi? Pokud se lidi dozví, že trpím úzkostí, budou očekávat neúspěch mého podnikání? Mám říct šéfovi, že se léčím? Jiní se báli, že budou považováni za blázny. Dovolí rodiče svým dětem, aby přišli k nám domů, když chodím do poradny? Pokud mě sousedi uvidí v čekárně, budou se mnou jednat jinak?

Obavy mnoha z nich jsou opodstatněné, protože navzdory probíhající snaze poučit veřejnost o duševním zdraví, mnoho omylů zůstává zažitých. Než bude možné společenské stigma zastavit, musíme vyvrátit následujících 5 mýtů, které se týkají duševního zdraví:

1. Člověk je buď mentálně v pořádku, nebo ne

Stejně jako může fyzicky zdravý člověk čas od času zažívat drobné zdravotní komplikace (například problémy s kolenem nebo vyšší hladinu cholesterolu), může psychicky zdravý člověk trpět jedním či dvěma duševními problémy. Duševní zdraví je široké spektrum a člověk může zapadnout do jakékoli jeho části.

I když si vedete dobře, existuje šance, že nejste duševně zdravý na 100 %. Ministerstvo zdravotnictví Spojených států dokonce odhaduje, že pouze 17 % dospělých je ve stavu optimálního duševního zdraví.

2. Mentální nemoc je projevem slabosti

Jako člověk, který učí lidi pracovat na duševním zdraví, pocítím občas silný odpor ze strany těch, kteří tvrdí, že nedostatek ,,mentální síly“ nějak předurčuje duševní chorobu. Takové názory pocházejí od lidí předpokládajících, že jedinci trpící depresí, úzkostí nebo jinou mentální chorobou jsou ,,duševně slabí“.

Mentální síla se nerovná duševnímu zdraví. Stejně jako člověk s cukrovkou může být fyzicky silný, může jedinec trpící depresí být  mentálně silný. Spousta lidí s mentálními chorobami oplývá neuvěřitelnou mentální silou, protože kdokoli může být mentálně silný bez ohledu na to, jestli má duševní problém, nebo ne.

3. Problémům duševního zdraví nelze předejít

Nemůžete spolehlivě zabránit všem faktorům ovlivňujícím poruchy duševního zdraví (např. dědičnosti a traumatickým zážitkům). Každý však může udělat něco pro zlepšení svého duševního zdraví a následnou prevenci duševních chorob.

Nastavením zdravých návyků (pestrá strava, dostatek spánku a pravidelné cvičení) můžeme také dosáhnout zlepšení toho, jak se cítíme. Podobně je tomu ve chvíli, kdy se zbavíme ničivých duševních návyků, jako například sebelítosti a hloubání se v minulosti. To vše může mít přímo zázračný vliv na náš emocionální blahobyt.

4. Lidé s duševní poruchou mají sklony k násilí

Když je v médiích zmíněna duševní porucha, dochází k tomu bohužel v mnoha případech v souvislosti s lákavými titulky článků, které zmiňují střelbu nebo domácí násilí. Přestože jsou násilníci často líčeni jako duševně nemocní lidé, většina lidí trpících duševními problémy sklony k násilí nemá.

Americká psychologická asociace uvádí, že pouze 7,5 % zločinů přímo souviselo s duševní chorobou. Chudoba, užívání drog, nezaměstnanost a bezdomovectví jsou některé z důvodů, proč se lidé uchylují k páchání trestných činů.

5. Poruchy duševního zdraví jsou doživotní

Všechny duševní poruchy nejsou vyléčitelné (například schizofrenie), ale většinu z nich lze řešit. Národní aliance duševních poruch uvádí, že 70 až 90 % lidí zažije úlevu od příznaků, když zkombinují léky a terapii. Úplné vyléčení z mnoha duševních chorob je také možné.

Pryč se stigmatem

Přestože je sebevražda na 10. místě v žebříčku příčin smrti v Americe, zaměřuje se většina vzdělávacích programů organizovaných vládou na poruchy fyzického zdraví, například na rakovinu a obezitu. Zvýšení povědomí o poruchách duševního zdraví by mohlo dokázat, že když se zbavíme běžných mylných polopravd, můžeme napomoci záchraně životů.

Amy Morin

Zdroj: huffingtonpost

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Sociální fobie mi ničila život, pak přišla změna

Sociální fobie mi ničila život, dokud jsem nenašel jediné pokojné místo Jakýkoli lidský kontakt byl pro mě složitý, měl jsem sebevražedné sklony. Pak jsem si...