Inhibitory biodegradace monoaminů

https://flic.kr/p/6HKgXL
Advertisement

IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) představují samostatnou skupinu antidepresiv. IMAO působí přímo v buňkách, kde tlumí enzym monoaminooxidázu.

Monoaminooxidáza (MAO) je enzym, který zodpovídá za rozklad serotoninu a noradrenalinu. Pokud tento enzym zablokujeme, bude serotoninu a noradrenalinu k dispozici více, a to i na synapsích. Inhibitory MAO však nepůsobí pouze v mozku, ale bohužel i jinde na těle. To znamená, že zvýšené množství noradrenalinu v organismu může vést k náhlému a život ohrožujícímu vzestupu tlaku krve (tzv. hypertenzní krizi), zejm. když dotyčný poruší doporučenou dietu. Nutnost dodržovat speciální dietu se však týkala starých přípravků z této skupiny.

Moclobemid (Aurorix) – hlavní a nejnovější zástupce této skupiny, se používá lehkých až středně těžkých depresí s celkovým útlumem, u dysthymie, sociální fobie a panické poruchy a dalších potíží. Riziko hypertenzní krize je malé, pacienti nemusí dodržovat dietní omezení. Stále však trvá riziko hypertenzní krize a serotoninového syndromu při kombinaci moclobemidu s řadou jiných léků.
Dalším přípravkem je selegilin, který má podobné vlastnosti a používá se u Parkinsonovy choroby (redukuje třes), Alzheimerovy choroby (zpomaluje její progresi, nezlepšuje však paměť) a depresí.

Další články
Close

Přesvědčení o životním poslání pomáhá mladým ženám vyhýbat se sexuálním rizikům

Nová studie zjistila, že pokud mladí lidé věří ve smysl svého života, mají tendenci vyhýbat se sexuálně riskantnímu chování. "Když jsem pracovala na klinice a...