Inhibitory biodegradace monoaminů

https://flic.kr/p/6HKgXL
Advertisement

IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) představují samostatnou skupinu antidepresiv. IMAO působí přímo v buňkách, kde tlumí enzym monoaminooxidázu.

Monoaminooxidáza (MAO) je enzym, který zodpovídá za rozklad serotoninu a noradrenalinu. Pokud tento enzym zablokujeme, bude serotoninu a noradrenalinu k dispozici více, a to i na synapsích. Inhibitory MAO však nepůsobí pouze v mozku, ale bohužel i jinde na těle. To znamená, že zvýšené množství noradrenalinu v organismu může vést k náhlému a život ohrožujícímu vzestupu tlaku krve (tzv. hypertenzní krizi), zejm. když dotyčný poruší doporučenou dietu. Nutnost dodržovat speciální dietu se však týkala starých přípravků z této skupiny.

Moclobemid (Aurorix) – hlavní a nejnovější zástupce této skupiny, se používá lehkých až středně těžkých depresí s celkovým útlumem, u dysthymie, sociální fobie a panické poruchy a dalších potíží. Riziko hypertenzní krize je malé, pacienti nemusí dodržovat dietní omezení. Stále však trvá riziko hypertenzní krize a serotoninového syndromu při kombinaci moclobemidu s řadou jiných léků.
Dalším přípravkem je selegilin, který má podobné vlastnosti a používá se u Parkinsonovy choroby (redukuje třes), Alzheimerovy choroby (zpomaluje její progresi, nezlepšuje však paměť) a depresí.

Další články
Close

Jak vzniká Alzheimerova demence?

Přesný mechanismus vzniku není zcela ještě znám. Víme dost o procesech, které se při této chorobě dějí v mozku. Nevím však, jak všechny tyto chorobné...