Společenské vazby ve stáří chrání naši paměť

iflscience.com
Advertisement

Výzkumný tým z univerzity v Ohiu zjistil, že paměť starších myšek žijících ve skupinkách byla lepší než u myší žijících v páru. Přestože vysvětlení tohoto fenoménu nelze jednoduše vysvětlit, přichází výzkumný tým s následující myšlenkou. Zánět související se stárnutím, jenž ničí mozkové buňky, mohou zmírnit společenské kontakty. ,,Z našeho výzkumu vyplývá, že pouhá existence společenských vazeb může pozitivně ovlivnit stárnutí lidského mozku,“ uvedla autorka studie, Elizabeth Kirby.

Početné dříve provedené studie poukazují na fakt, že lidé i zvířata společensky aktivní jsou méně postihnuti úpadkem paměti zprostředkované hipokampem. Jedná se o prostorovou a epizodickou paměť (souvisí s kdo, co, kde, kdy). Autoři však uvádějí, že pouze někteří z výzkumníků dosud poukázali na diskuzi vyvolávající otázku, zda úpadky paměti postupně vedou k rozpadu společenských kontaktů, nebo jestli se jedná o opačný případ. Tedy že by nedostatek sociálních vazeb měl na svědomí poškozenou paměť.

Elizabeth Kirby hledala odpovědi na tyto otázky porovnáváním myší žijících ve skupině o 7 jedincích (vysoká míra socializace) a myší žijících v páru (nízká míra socializace). Zkoumala, jak tyto dvě skupiny uspějí v testech paměti. Myšky před samotným testováním žily v těchto dvou typech uskupení celkem 3 měsíce.

,,Myšky byly uvedeny do těchto skupin v 15 měsících věku. To odpovídá našemu období stáří,“ upřesnila Kirby.

Výzkumníci zpozorovali, že myši žijící ve skupině trávily výrazně více času prozkoumáváním hraček přemístěných na nová místa. V tomto případě se jedná o projev prostorové paměti závislé na hipokampu. Dále byl proveden experiment v bludišti, kam byly myši umístěny na 4 po sobě jdoucí dny. Větší část myšek žijících ve skupině byla schopna si zapamatovat, které cesty vedou k reálným východům z bludiště. Rovněž zvládly odhalit, které trasy byly pouze zavádějící.

Myšky žijící pouze v páru se naopak častěji vydávaly na cesty, kdy rychle prozkoumaly každý z otvorů v bludišti. Dle Kirby se jednalo o typ chování zcela nezávislý na činnosti hipokampu. Autorka jej přirovnává k situaci, kdy člověk musí obejít celé parkoviště, protože si nepamatuje, kam zaparkoval své auto.

Analýzy vzorků mozku odhalily, že myšky žijící ve skupinkách trpěly oproti párovým myškám méně záněty v buňkách mikroglie. Jedná se o typ zánětu běžný pro starší savce a má na svědomí poškození činnosti neuronů v mozku. Mějte proto na paměti, že je třeba utužovat společenské kontakty i ve stáří. Zajistíte si tak správné fungování paměti!

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

 

Další články
Close

Frontální a frontotemporální demence, Pickova choroba

Jak už název napovídá, u této demence jsou postiženy hlavně frontální (čelní) a případně i temporální (spánkové) mozkové laloky. Dochází k jejich atrofii, tedy úbytku...