Vaskulární demence

https://www.flickr.com/photos/funky64/18890968526/
Advertisement

Vaskulární demence je po Alzheimerově chorobě druhou nejčastější demencí vůbec. Představuje asi 20-30% všech demencí. Na třetím místě se pak nachází demence smíšené – zahrnující jak procesy alzheimerovské, tak vaskulární. Mezi rizikové faktory řadíme hlavně hypertenzi, vysoký cholesterol, aterosklerózu, pak samozřejmě kouření, cukrovku apod.

Vaskulární demence vzniká při postižení cév mozku. V podstatě zde dochází k malým infarktům. Mozková tkáň podobně jako tkáň srdeční je velmi citlivá na nedostatek kyslíku a glukózy. Jestliže tyto několik hodin chybějí, dojde k nevratnému poškození (odumření) mozkové tkáně. Na vině je zde postižení mozkových tepének, které nedokáží zajistit dostatečné zásobování tkáně, zejména tehdy, jsou-li zúžené aterosklerózou.

Z toho také vyplývá klinický obraz této demence. Na rozdíl od Alzheimerovy demence zde nedochází k plíživému rozvoji. Postup choroby zde probíhá ve skocích v souladu s tím, jak jsou postupně poškozeny jednotlivé úseky mozku. Osobnost pacienta zůstává poměrně dlouho zachována, stejně tak zůstává zachován i náhled pacienta – uvědomuje si, že trpí demencí. Poměrně časté jsou i poruchy nálady – zejména deprese. Setkáváme se i s neurologickými příznaky – např. postižením reflexů apod. Časté jsou krátce trvající stavy zmatenosti, a to hlavně v noci.

Někdy se můžeme před plným propuknutím tohoto typu demence potkat s několik let předcházejícími tzv. pseudoneurastenickými příznaky. Mezi ně patří difuzní blíže nelokalizovatelné bolesti hlavy, poruchy spánku a závratě. Kromě těchto tří typických příznaků pak můžeme vidět i řadu dalších – hlavně snadnou unavitelnost, sníženou výkonnost, vysokou proměnlivost emocí, podrážděnost, až depresivní náladu, věnování nadměrné pozornosti těmto všem příznakům.

Základem diagnostiky je kromě anamnézy pacienta (viz rizikové faktory výše) a klinického obrazu i zobrazovací vyšetření mozku – CT nebo MRI. Ta poměrně jasně ukáží postižení tkáně mozku.

Terapie

Ideální je prevence – tedy eliminace rizikových faktorů. Dále zabránit vzniku krevních sraženin, které mohou ucpávat cévy v mozku. Z tohoto hlediska je důležitá kyselina acetylsalicylová. Z dalších látek ginkgo biloba. Pak také léky zlepšující prokrvení mozku – nicergolin, naftidrofuryl, pentoxifylin.

Další články
Close

Obsedantně kompulzivní porucha

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) patří mezi typicky neurotické poruchy. Je charakterizována přítomností nutkavých myšlenek (tzv. obsesí), které se proti vůli dotyčného opakovaně vtírají do jeho...