Poruchy snění prvotním ukazatelem onemocnění mozku

Lawrence Sinclair - https://flic.kr/p/eXFYSg
Advertisement

V novém výzkumu bylo objeveno zvláštní a překvapivé spojení mezi sněním a širokým spektrem neurodegenerativních chorob, včetně Parkinsonovy choroby a demence s Lewyho tělísky. Dr. John Peever z univerzity v Torontu byl jedním z mluvčích na setkání Canadian Neuroscience. Peever objasnil, jak se jeho týmu podařilo zjistit, že poruchy spánkového režimu Rapid Eye Movement (REM) – česky rychlý pohyb očí – představují výrazný ukazatel neurologického onemocnění, které se u člověka dostaví v budoucnu.

Už více než 50 let jsou vědci obeznámeni s rolí mozkového kmene ve snění v průběhu REM fáze spánku. Tato fáze je rovněž typická ochrnutím svalů a – jak napovídá český termín – také pohyby očí. V tomto novém výzkumu byly podrobněji zkoumány neurony v mozkovém kmeni, které jsou aktivní v průběhu REM fáze. Ony neurony jsou totiž buňky zodpovědné za naše sny – pokud lze neurony ovládat, je možné ovládat i vzorce snění. Součástí výzkumu bylo určení těchto buněk a následně zjištění, jak je lze uměle aktivovat v mozcích myší. U nich bylo cílem přivodit rychlý přesun do REM fáze spánku.

Po úspěšném určení neuronů vědci zjistili, že myši trpící dysfunkcí těchto buněk (a také poruch REM fáze spánku) byly ohroženy vyšším rizikem onemocnění neurodegenerativní chorobou v pozdějším věku. Lidé, kteří těmito poruchami spánku trpí, nemají projevy ochrnutí v průběhu REM fáze. Díky tomu jsme schopni fyzických pohybů při snění.

,,Pozorováním jsme zjistili, že více než 80 % lidí postihnutých poruchami REM fáze spánku je později dohnáno synukleinopatiemi, jako je Parkinsonova choroba a demence s Lewyho tělísky,“ uvedl Dr. Peever. ,,Náš výzkum přichází s myšlenkou, že poruchy spánku by mohly být prvotním rysem poukazujícím na nemoci, které se u člověka mohou dostavit o nějakých 15 let později.“

Neurodegenerativní poruchy – jako je již zmíněna Parkonsinova choroba či Alzheimerova choroba – jsou následkem postupující ztráty struktur či funkčnosti neuronů. Skutečnost, že neurodegenerace takto výrazně souvisí s dysfunkcí neuronů – k jejichž aktivaci dochází v průběhu REM fáze spánku – je fascinující. Dokonce i ty základní mechanismy REM fáze spánku a snění jsou totiž stále poměrně neprobádané.

Mějte však na paměti, že tento výzkum je stále v plenkách. Vědci, kteří se na studii podíleli, věří, že potrvá několik let, než budou moci tyto informace využít k úspěšnému předpovězení neurodegenerativních onemocnění. Přesto však můžeme tvrdit, že zkoumaná souvislost nepochybně skrývá značný potenciál pro budoucí výzkum a možnou léčbu.

,,Stejně tak, jako jsme schopni rozpoznat, kteří lidé jsou náchylnější k rakovině, může nám diagnostika poruch REM fáze spánku pomoci zaujmout preventivní opatření. Tím pomůžeme lidem zůstat v dobrém zdravotním stavu před tím, než u nich dojde ke vzniku těchto závažnějších neurologických onemocnění.“

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Jak se vypořádat s rozchodem? Vědci nabízejí zaručený návod

Jak zaznívá v jedné z písniček legendární skupiny ABBA, rozchod nikdy není lehký. Jak se z něj ale dostat? Pomůže zajídat smutek zmrzlinou? Způsoby, jak...