Konzumací ovoce a zeleniny bojujte se stresem

muammerokumus - https://flic.kr/p/4EVJYD
Advertisement

Dlouhodobá a rozsáhlá studie uvádí, že zařazením ovoce a zeleniny do svého jídelníčku můžeme bojovat se stresem. Pokud jste ženou, máte vyhráno dvojnásob.

,,Naše studie mapuje vzorek přibližně 60 000 Australanů. Její výsledky přispívají k nepatrným důkazům značícím souvislost mezi duševní pohodou člověka a příjmem ovoce a zeleniny. Zároveň je naše studie průlomovou v tom smyslu, že porovnává výsledky mužů a žen,“ uvedl vedoucí autor, Binh Nguyen, doktorand a ředitel výzkumu z the Prevention Research Collaboration na School of Public Health (součástí univerzity v Sydney, Austrálii). Studie vyšla v BMJ Open v březnu.

Přiměřená konzumace

Výzkumu se zúčastnilo 60 404 dospělých starších 45 let, jež byli zapsáni do studie Sax Institute´s 45 and Up. Účastníci podstoupili výzkum v rozmezí let 2006 a 2008 a následně byli v roce 2010 opět posouzeni.

Průměrný věk účastníků byl 62,2 let, mírnou převahu měly ženy. Zkoumané osoby uvedly, že denně průměrně zkonzumovaly 2 porce ovoce a 3,9 porcí zeleniny. Po průměrně 2,7 letech byl zpozorován značný vliv vyššího příjmu ovoce a zeleniny na nižší výskyt psychické nepohody ve srovnání s jednou či žádnou zkonzumovanou porcí.

Ve srovnání s lidmi konzumujícími nejmenší množství ovoce a zeleniny bylo riziko postihnutí stresem osob zařazujících do jídelníčku 3-4 porce zeleniny denně o 12 % nižší. Lidé, kteří si denně dopřáli 5-7 porcí ovoce a zeleniny, vykázali dokonce o 14 % nižší riziko, že se u nich dostaví stres oproti účastníkům dopřávajícím si denně 0-4 porce.

Dlouhodobá analýza však po úpravě zavádějících faktorů ukázala, že tato souvislost platí pouze při přiměřené konzumaci, ne při nadměrném zařazení ovoce a zeleniny do naší stravy. Mezi faktory, jež byly součástí přizpůsobené analýzy, patřil věk a pohlaví účastníků, BMI, vztah ke kouření, konzumace alkoholu a fyzická aktivita. Dále chronická onemocnění, finanční příjem a vzdělání účastníků.

Ženy konzumující 3-4 porce zeleniny denně vykázaly o 18 % nižší riziko postihnutí stresem ve srovnání se ženami, které zeleninu vůbec nejedí, nebo pouze 1 kus denně. Účastnice, které si denně dopřejí 2 porce ovoce, byly ohroženy o 16 % nižším rizikem. Ty ženy, které denně zkonzumují 5-7 porcí ovoce a zeleniny, byly vystaveny riziku nižšímu dokonce o 23 %.

,,Nečekali jsme, že se výsledky výzkumu budou u mužů a žen natolik lišit. Důvody nám jsou neznámé; ženy možná pouze přesněji uváděly počty porcí ovoce a zeleniny,“ sdělil Nguyen.

Překvapivé zjištění

Pro výzkumníky bylo rovněž překvapivé, že ke snížení rizika dostavení stresu postačí přiměřená konzumace ovoce a zeleniny, ne nadměrná. ,,Lidé konzumující vyšší množství ovoce a zeleniny zároveň spořádají vyšší množství dalších složek potravy, které mohou mít za následek nepříznivé stavy.

Tak příznivý dopad ovoce a zeleniny na celkovou psychickou pohodu člověka vysvětluje bohatost těchto složek potravy na živiny a fytochemické látky. Ty mají za následek snížení oxidačního stresu a zánětlivosti, jež jsou spojovány s poruchami duševního zdraví.

,,Ovoce a zelenina jsou – přestože by bylo vhodné provést další výzkum – bohaté na antioxidanty, jako jsou vitamíny C a E. Ty napomáhají snižovat oxidační stres a zánět, jež škodí našemu duševnímu zdraví,“ uvedl Nguyen.

Jiné studie podobného rozsahu naznačily opačný vztah konzumace ovoce a zeleniny a psychické pohody člověka. Nedávno provedený výzkum ve Švýcarsku, čítající 20 220 účastníků, fungoval tímto způsobem. Doporučená denní dávka ovoce a zeleniny čítající 5 porcí těchto složek potravy souvisela s nižším rizikem závažných psychických změn.

Dlouhodobá studie provedená na 8000 Kanaďanech byla publikována v the BMJ v loňském roce. Vyšlo z ní najevo, že existuje souvislost mezi denní konzumací ovoce a zeleniny a zmírněním deprese a psychické nepohody. Poté, co byl výzkum upraven co se týče dalších faktorů souvisejících se zdravotním stavem (kouření, fyzická aktivita), nebyla už souvislost mezi výše zmíněnými entitami tak významná.

,,Výsledky výzkumu naznačují, že existují souvislosti mezi příjmem ovoce a zeleniny, dalšími návyky souvisejícími se zdravím a depresí,“ uvedli autoři studie. ,,Lidské návyky typu kouření a fyzické aktivity mohou mít na depresi mnohem zásadnější dopad než příjem ovoce a zeleniny,“ dodali.

 

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Nedobrovolná hospitalizace

Přijetí do psychiatrické léčebny nebo do jiného lůžkového zařízení může být dobrovolné nebo nedobrovolné. Otázka dobrovolnosti je spjata zejména s psychiatrickými zařízeními, není však jejich výsadou...