Alkohol a ženy

https://flic.kr/p/4LAghp
Advertisement

Ženy a alkohol

Téma závislosti žen na alkoholu není často otevírané, my jej však považujeme za nutné zmínit kvůli určitým odlišnostem oproti mužům.

Obecně samozřejmě platí, že vyšší riziko alkoholismu je u žen, které mají narušené vztahy (s manželem, s příbuznými, s kamarádkami), nestálé zaměstnání nebo je jejich zaměstnání neuspokojuje. Riziko je vyšší u žen, které mají finanční potíže. Dále u žen, které v minulosti prošly psychickým traumatem nebo měly neuspokojivé dětství nebo u žen trpících jinou psychickou poruchou. Samozřejmě velké riziko je skryto v osamělosti. Osamělost může nastat i u mladých žen například při studiu (internáty, vysoké školy), u žen soběstačných pracujících z domova, u žen ovdovělých nebo rozvedených nebo u žen žijících stále v manželském svazku, avšak opuštěných dětmi, které už mají svůj vlastní život. Další exponovanou skupinou jsou úspěšné ženy na vysokých postech řešící stres právě tajným popíjením.

Samostatnou a stále širší skupinu žen představují ženy na mateřské dovolené. Typicky se jedná o mladou rodinu, která se přestěhuje za prací do města, daleko od původních rodin. Žena záhy otěhotní, porodí a většinu času pak tráví s dítětem sama na bytě, protože manžel je většinu dne v práci, aby uživil rodinu. Nonstop péče o dítě může ženu výrazně zúzkostňovat. Žena nemusí vidět žádnou možnost úlevy v příštích několika letech. Také nemá čas navazovat vztahy s ostatními ženami na mateřské. Dochází tedy k izolaci a k samoléčení stresu alkoholem. Zde je nutným předpokladem vyřešení situace změna stereotypu. Pokusit se například dohodnout hlídání rodiči, dát si inzerát na internet, seznámit se s dalšími ženami na mateřské, provozovat společné aktivity, tedy všemi silami bojovat proti ubíjející izolaci.

Jak poznáme, že má žena problémy s alkoholem? V počátcích to dlouho nepoznáme. Teprve až se ženě začne alkohol vymykat z rukou, můžeme sledovat postupnou degradaci jejího života – je méně upravená, žije v nepořádku, opožďuje se s placením nákladů na bydlení, nezvládá výchovu dětí, je často na neschopence, nenechá ostatní členy uklízet, aby nenašli ukrytý alkohol. Obecně můžeme říci, že zatímco muži často pijí veřejně, ženy pijí ve skrytu. Důvodem je patrně menší tolerance k alkoholu u žen ze strany společnosti. Dále je pro ženy typické kombinování alkoholu s léky na uklidnění, což samozřejmě znásobuje jejich tlumivý účinek a činí je daleko nebezpečnějšími.

Další články
Close

Reuptake inhibitory I. a II. generace

I. generace – tricyklická a tetracyklická antidepresiva (TCA) Název této generace vyplývá ze struktury molekuly účinné látky. Jedná se o první antidepresiva, která byla vůbec...