Lze odhalit poruchu ADHD pozorováním oka?

Ed - https://flic.kr/p/dckoPr
Advertisement

ATLANTA – Zkoumání sítnice může dle nového výzkumu napomoci stanovení diagnózy poruchy ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).

Výzkumníci pozorovali – v návaznosti na předchozí práci v této oblasti – zvýšení šumu pozadí na pattern elektroretinografii u pacientů s neléčenou ADHD ve srovnání se zdravými jedinci.

Emanuel Bubl, MD, pracovník oddělení psychiatrie a psychoterapie ze Saarlandské univerzity v Německu prezentoval nejnovější zjištění na výročním setkání American Psychiatric Association (APA) v roce 2006.

Nervový protějšek ADHD?

,,Množství důkazů svědčících u ADHD pro mimořádnou významnost šumu pozadí či pro nervovou činnost nepoháněnou podněty narůstá,“ sdělil pro Medscape Medical News. ,,Tuto hypotézu podporují výsledky studií provedených na zvířatech i výzkum zkoumající člověka. Naše zjištění navíc přímo potvrzují výsledky základního výzkumu, což je úchvatné.“

Pattern elektroretinografie, vlastnostmi blízká elektrokardiografii sítnice, poskytuje elektrofyziologické měření činnosti retinálních gangliových buněk (buněk sítnice). ,,Velkým kladem výzkumu sítnice je fakt, že zkoumáte dobře přístupnou místní síť. Vhodné je proto přirovnání k elektrokardiografii sítnice,“ uvedl Bubl.

Pro změření odezvy sítnice na vizuální podnět na šachovnici výzkumníci použili pattern elektroretinografii. Studii provedli na 20 pacientech s ADHD poruchou a na stejném počtu zdravých jedinců. První skupina testovaných, lidé s ADHD, byla otestována před podáním léku methylphenidate a poté.

Nervový šum před podáním léku byl u skupiny s ADHD oproti skupině zdravých jedinců výraznější. Zásadně navíc odpovídal nepozornosti zjištěné díky Conners´ Adult ADHD Rating Scales. Léčba pomocí methylphenidate uvedla zvýšený šum pozadí u pacientů s ADHD do normálu.

Tyto informace potvrzují, že zvýšený šum pozadí souvisí s ADHD poruchou a naznačuje, že se jedná o nervový protějšek poruchy, uvedli výzkumníci.

Léky podávané při poruše ADHD účinně snižují rozptýlenost a zlepšují pozornost pacientů. Studie provedené na zvířatech potvrzují, že základní mechanismus akce je proveden pomocí snížení nervového šumu či šumu pozadí, jak uvedl Dr Bubl při své prezentaci.

Slibný výzkum

,,Nervovým protějškům ADHD se věnuje značná část výzkumu, přičemž se soustředí na změny probíhající v dopaminergním systému v rozličných oblastech mozku. Co se týče dalších nálezů, myslím si, že se jedná o slibný výzkum, pokud získáme více důkazů pro nárůst šumu sítnice u ADHD.“

Dodává, že: ,,v očním lékařství je pattern elektroretinografie standardním diagnostickým nástrojem, jehož přínos klinické praxi se již projevil. V psychiatrii momentálně funguje jako výzkumný nástroj. Naše výsledky však nahrávají dalšímu výzkumu, aby mohlo dojít k odhalení potenciálu tohoto přístupu i v budoucnu.“

Chandra Sripada, MD, PhD z oddělení psychiatrie univerzity v Michigan, Ann Arbor (nezúčastnil se práce na studii) sdělil: ,,Výsledky působí zajímavě, ale vzorek zkoumaných byl příliš malý,“ uzavřel. Nicméně tvrdil, že se jedná o slibný výzkum, jenž zároveň poukazuje na potenciál zkoumání této oblasti v budoucnu.“

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Je hudba vaší vášní? Pak je to znát na vašem mozku

Trávíte celé dny posloucháním hudby? Dle nového výzkumu to napovídá o vašem mozku a povaze. Ukázalo se, že pro lidi, kteří jsou oproti ostatním empatičtější,...