Fáze závislosti na alkoholu

https://flic.kr/p/nmnEB6
Advertisement

Nejprve je přítomna počáteční fáze. Pro tu je charakteristické, že hlavním motivem je zde dosažení úlevy, uvolnění, zlepšení společenského kontaktu. Nemusí zde docházet k opilosti, pití je však stále častější a pravidelnější.

Následuje plynulý přechod do varovné neboli prodromální fáze. Zde alkohol nepředstavuje vítanou příležitost, ale již drogu, která je pro dotyčného nutností. Ten je také častěji opilý a objevují se u něj i výpadky paměti (okénka).

Pro rozhodující neboli kruciální fázi je typická racionalizace (zdůvodňování) pití. Zde alkoholik ztrácí schopnost pití kontrolovat, proto označení „rozhodující“ fáze. Tolerance k alkoholu se zde začíná snižovat – stačí menší množství na vyvolání opilosti. Je tendence požívat nápoje i ráno.

Terminální nebo konečná fáze je typická neustálým požíváním alkoholu. Zde je již alkohol nezbytný „k přežití“. Při jeho nedostatku se začíná rozvíjet odvykací stav. Zde se mohou objevovat i psychické poruchy, mění se osobnost alkoholika, dochází k jejímu úpadku.

Kvartální pití neboli pití v tazích neboli dipsománie
Jedná se o způsob zneužívání alkoholu, ve kterém dotyčný nepije dlouhodobě a pravidelně, ale spíše nárazově, za to až „do němoty“. Typicky trvá takový tah několik dnů až několik týdnů. Během nich se alkoholik zavírá doma, ven nechodí, maximálně do blízkého obchodu pro potraviny, zejména však pro alkohol. Dochází k devastaci organismu. Tah většinou končí v okamžiku, kdy už subjektivně větší devastace a „umrtvování“ není možné a dotyčný nabere síly k normálnímu fungování. Během tahu většinou nechodí do práce, zůstává doma, často je samozřejmě nezaměstnaný.

Občasné alkoholové excesy, zejména v mládí, zažil asi každý z nás. O kvartální pijáctví se však jedná, pokud jde o více než „jen jednu párty“ a dotyčný v pití alkoholu pokračuje nonstop několik dnů. Typické je pak opakování tahu po několika týdnech nebo měsících.

U kvartálních alkoholiků může být někdy problém je odhalit. Ze začátku vztahu problém s alkoholem není pro druhého partnera často viditelný, protože dotyčný pije například o víkendech, kdy partneři nejsou spolu. Leccos prozradí návštěva v bytě alkoholika, zejména množství lahví od alkoholu. Pak také, jak o pití mluví. Pokud jej nepovažuje za problém a bere tahy jako možnost se odreagovat po náročném týdnu, je nutné mít se na pozoru. Také pokud jej nečekaně překvapíte a zjistíte, že je opilý. Mnoho napoví také životní styl lidí, se kterými se partner pravidelně setkává. Typické je střídavé chování alkoholika. Ačkoliv za střízliva může být příjemným společníkem, v průběhu tahu se jeho chování zcela mění, může být i fyzicky agresivní. Po vystřízlivění, pokud si na to bude vůbec pamatovat, může slibovat změnu a konec s pitím, k tomu však většinou nedojde.

Další články
Close

Disociativní poruchy

Disociativní poruchy jsou poměrně vzácné, proto se o nich zmíníme pouze okrajově. Jedná se o stavy oddělení (disociace) vzpomínek, pocitů, identity nebo tělesných pohybů od...