Psychotické poruchy způsobené alkoholem

https://flic.kr/p/6fecQ1
Advertisement

Psychotické poruchy neboli psychózy představují širokou skupinu poruch, pro které je charakteristické narušení vnímání (jsou přítomny halucinace) a myšlení (jsou přítomny nevývratná přesvědčení, tedy bludy). Typickým příkladem psychotického onemocnění je schizofrenie. Psychotické příznaky se však mohou rozvinout také jako následek dlouhodobého abusu (zneužívání) psychotropní návykové látky.

V případě alkoholu se rozvíjí většinou až po letech nebo desítkách let nezřízeného pití, pokud je dotyčný tou dobou ještě naživu.

Tzv. Korsakovova psychóza ve skutečnosti není psychózou, ale poruchou paměti. Proto se dnes spíše používá označení alkoholový amnestický syndrom. Mozek je alkoholem natolik poškozen, že je pro dotyčného problém zapamatovat si nové věci. V paměti dokáže udržet pouze to, co si v danou chvíli opakuje. Pokud změníme téma, předchozí obsah zapomíná. Typické jsou tzv. konfabulace neboli smyšlenky. Neznamená to, že by nám úmyslně lhal, pouze nám dává špatnou odpověď a je přesvědčen o její pravdivosti. Zeptáme-li se za chvíli na stejnou otázku, dotyčný nám odpoví jinak – zapomene totiž předchozí odpověď a místo ní dosadí novou. Tento proces si neuvědomuje, svým smyšlenkám věří.

Alkoholová halucinóza je již pravou psychotickou poruchou. Jsou pro ni typické poruchy vnímání – zrakové a/nebo sluchové halucinace, většinou velmi živé, které se objeví po požití větší dávky alkoholu. Po zastavení přísunu alkoholu halucinace vymizí.

U alkoholové paranoidní psychózy je postiženo myšlení. Alkoholik se stává paranoidním, je nevývratně přesvědčen, že jej někdo pronásleduje. Stejně tak může být přesvědčen, že je mu jeho partnerka nevěrná (žárlivecký blud).

Další články
Close

9 faktorů, které zvyšují riziko onemocnění demencí

Demence postihuje 47 milionů lidí na celém světě. Každý rok je tato nemoc diagnostikována 9,9 milionům osob, z nichž 2/3 tvoří ženy. Jedná se o...