Meditace dokáže snížit naši emoční bolest

Tarcio Saraiva - https://flic.kr/p/EJaAF
Advertisement

Uvědomělá meditace dokáže dle nové studie bojovat proti fyzické bolesti silněji než morfium, prozradil její autor.

Otevřete jakýkoli článek (například tento) a zjistíte, že meditační stav plného vědomí je dnes velmi populární. Dozvíte se také, že existují studie snažící se ukázat přínosy meditace téměř všem oblastem lidského života od známek  z matematiky po délku migrény až k léčbě HIV. Chystaná studie (bude publikována v Journal of Neuroscience) se  chystá podívat se na to, jak mozky meditujících reagují na bolest.

Dr. Fadel Zeiden, odborný asistent neurologie a anatomie ve Wake Forest Baptist Medical Center, studuje stav plného vědomí již 15 let. Zpozoroval, že tento stav má příznivý dopad na zdraví člověka. ,,Ale co když se jedná o pouhé placebo,“ zajímá jej, ,,co když lidé uvádějí, že pociťují zlepšení zdraví a snížení bolesti jen kvůli pověsti meditace coby cvičení podporujícího zdraví?“ Aby zjistil, kde je pravda, navrhl pokus pracující s placebem.

Zeidan do studie naverboval 75 zdravých lidí, kteří bolestí netrpěli. Během toho, co účastníci pokusu prožívali bolest způsobenou tepelnou sondou vyhřívanou na 120 °C, provedl za pomocí magnetické resonance skeny jejich mozků. Výzkumníci snímky následně roztřídili do 4 skupin a účastníkům každé z nich naordinovali 4denní cvičení. Každý z účastníků si myslel, že mu byla udělena skutečná léčba, ale většina z nich získala pouze léčbu ,,fiktivní“.

,,Chtěl bych mít jasno ohledně účinnosti stavu plného vědomí. Toho dosáhnu tak, že budu vytvářet čím dál náročnější podmínky pokusů,“ řekl Zeidan.

První skupinou byla hrstka účastníků, kteří obdrželi placebo krém. Zeidan jim sdělil, že tento produkt dokáže postupem času zmírnit bolest. Jednalo se však o pouhou vazelínu. Subjekty si ji měly natírat na zadní stranu nohou a testovat následně potenciální zmírnění bolesti vyvolané tepelnou sondou. Nevěděli však, že výzkumníci denně snižovali její teplotu a tito pokusní králíci si mysleli, že krém skutečně funguje.

Další skupina podstoupila nepravou meditaci za plného stavu vědomí. Bylo jim řečeno, že mají zhluboka dýchat po dobu 20 minut. Instrukce o tom, jak toho dosáhnout za plného stavu vědomí, však neobdrželi. Kontrolní skupina měla podstoupit 20minutový poslech velmi nudné audioknihy: Přírodopis a starověké památky oblasti Selborne.

Skutečná léčba vypadala následovně: účastníci seděli po dobu 20 minut vzpřímeně se zavřenýma očima a poslouchali instrukce pro tuto situaci specifické – na co zaměřit svoji pozornost, jak nechat myšlenky a pocity plynout. ,,Učíme naše subjekty soustředit se na měnící se pocity doprovázející dýchání. Chceme také, aby následovali svůj dech tak, jak postupuje hrudníkem dolů až do břicha,“ uvedl Zeidan.

Po 4 dnech následovalo opětovné snímkování mozků účastníků pomocí magnetické resonance. Ta byla doprovázená stejnou měrou bolesti způsobené tepelnou sondou. Úkolem testovaných osob bylo aplikovat svůj trénink způsobu, jak se vypořádat s bolestí. Dýchat zhluboka, meditovat ve stavu plného vědomí, nebo použít speciální krém – tak, jak to prováděli během oněch 4 dnů. Pro vyjádření fyzické intenzity a emočního nepokoje způsobených bolestí použili páčku.

Bylo zjištěno, že lidé všech skupin pocítili značnější zmírnění bolesti než členové kontrolní skupiny. Placebo krém dokázal snížit pocit bolesti průměrně o 11 % a emoční nepokoj způsobený bolestí o 13 %.  U skupiny s účastníky, kteří pracovali s falešným stavem plného vědomí, došlo ke snížení bolesti o 9 % a snížení emočního nepokoje o 24 %. Skutečná uvědomělá meditace, tedy stav plného vědomí, překonala vše. V této skupině byla totiž intenzita bolesti snížena o 27 % a emoční nepohoda o 44 %.

Výsledky Zeidana velmi překvapily. Jeho předchozí výzkum sice naznačil, že opiodové morfium dokáže snížit fyzickou bolest o 22 %, avšak stav plného vědomí toto vše překonal. Výsledky magnetické resonance ukazující, jak bolest poznamenala jejich mozky, jej však překvapily o to více. Lidé praktikující uvědomělou meditaci totiž očividně zapojovali pro snížení bolesti jiné oblasti mozku než ostatní skupiny účastníků.

,,Věříme, že ve skupině nefalšované uvědomělé meditace bylo něco aktivnějšího,“ řekl Zeidan. U jejích účastníků totiž došlo ke zvýšené aktivitě mozkových oblastí vyššího řádu spojených s ovládáním pozornosti a zlepšením řízení kognitivních schopností, zatímco dochází k deaktivaci talamu. Talamus je strukturou, která se chová jako strážný bránící vstupu bolesti do mozku, vysvětlil Zeidan. ,,U jiné techniky jsme tyto dopady nezaznamenali.“

Jedná se o velmi důležitou předběžnou studii, avšak KDO přesně bude těžit z pozitivního dopadu meditace na prožívání bolesti je zatím neznámé. ,,Nacházíme se teď ve fázi – alespoň co se týče mé laboratoře – kdy máme dostatek důkazů o schopnosti meditace zmírnit bolest. A ona to skutečně dokáže, a to zcela odlišným způsobem ve srovnání s jinými technikami, které jsme zatím pozorovali,“ řekl.

A co s nezodpovězenou otázkou? ,,Zatím nemáme potřebné množství studií k prokázání výše zmíněných poznatků. Ale jsme na dobré cestě.“ uvedl Zeidan.

Zdroj: time.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Poruchy myšlení

Myšlení = proces zprostředkovaného a zevšeobecněného poznání skutečnosti. Myšlení se uskutečňuje pomocí představ a pojmů. 1. PORUCHY FORMY MYŠLENÍ poruchy dynamiky myšlení útlum myšlení= zpomalení...