Starověký návod na získání superpaměti

Ververidis Vasilis - Shutterstock
Advertisement

Neurovědci usilovali o odhalení tajů neuvěřitelně výkonné paměti světových šampiónů ,,v paměti“. Ke zkoumání byly využity snímky mozku z magnetické rezonance celkem 32 osob – díky nim se výzkumníkům podařilo během 40 dnů výrazně zlepšit paměťové schopnosti u běžných jedinců.

Techniky, které byly ve studii (zveřejněné v časopise Neuron) aplikovány, můžete nyní vyzkoušet i vy.

Celý výzkum odstartoval na Radboudské univerzitě v Nizozemí. Výzkumníci nejprve pozorovali snímky z magnetické rezonance zachycující mozky jedinců s mimořádně výkonnou pamětí. Překvapivým faktem bylo, že tyto orgány nebyly co do fyzické struktury statnější – všimli si však ohromných rozdílů co do propojitelnosti systému mozku. Jednalo se především o podskupinu čítající 25 spojů v mozku, které se u lidí s mimořádnou pamětí výrazně lišily oproti mozkům běžných osob.

Všichni z přeborníků na paměť uvedli, že k prohloubení svých paměťových schopností využívají nejrůznější mnemotechnické pomůcky. Tato informace přivedla výzkumníky k otázce – je možné u každého člověka skrze trénink posílit mozkové spoje a získat tak paměťové superschopnosti?

Pro odpověď na tuto otázku museli vědci pokračovat ve výzkumu. Shromáždili 51 jedinců s běžnými paměťovými schopnostmi, kteří podstoupili ,,trénink loci“. Tuto techniku prosazovali již starověcí Řekové a Římané, přičemž slovo ,,loci“ má význam ,,místa“. Základním pravidlem je vizualizovat si fyzický prostor, například v podobě ulice či parku. Následně si místo zapamatovat pomocí různých slov, pojmů či konceptů. Jako byste se místem prostřednictvím vaší představivosti sami procházeli.

Metodu tréninku loci můžete vyzkoušet sami na tomto webu. Samotný trénink je třeba vykonávat po dobu 30 minut denně, a to celkem 40 dnů. Před tréninkem si lidé obvykle zapamatují 26-30 slov, avšak po něm se tento počet zvyšuje na průměrných 65 slov.

Aby bylo možné výzkum dokončit a přijít s nějakými závěry, provedli vědci i závěrečnou část výzkumu. Zkoumané subjekty podstoupily další vyšetření magnetickou rezonancí a snímky jejich mozků byly zkoumány k odhalení toho, zda se zmíněných 25 spojů v jejich mozcích nějakým způsobem po provedení tréninku loci změnilo. Nejvýraznějším zjištěním byl enormní nárůst propojitelnosti mezi dvěma mozkovými oblastmi – mediálním prefrontálním kortexem a pravým dorzolaterálním kortexem. Obě tyto oblasti souvisejí s připojením nových informací ke stávajícím znalostem. Mají rovněž co do činění se strategickým učením.

,,Vliv na tyto dva regiony v lidském mozku je opodstatněný,“ uvedl autor studie Martin Dresler.

 

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Do kterého ze 4 osobnostních typů patříte právě vy?

Existuje tvrzení, že každý člověk je jedinečný. No, nemusí tomu být úplně tak, jak je patrné z nové studie. Dle jejích výsledků lze každého člověka...