Psychopatům se ve stresujících profesích daří lépe

fizkes/Shutterstock - flickr.com
Advertisement

Pracujete ve stresujícím prostředí a máte pocit, že vás na pracovišti obklopují samí deb*lové? Pak vám může napomoci následující výzkum. Studie vydaná v Journal of Business Ethics totiž přichází s myšlenkou, že lidem trpícím primární psychopatií (typickou nedostatkem empatie či strachu) se daří pod nadvládou urážlivého šéfa lépe ve srovnání s ostatními zaměstnanci. Primární psychopati si v takovém pracovním prostředí dokonce libují. K těmto výsledkům vědci dospěli po zkoumání dat získaných ze dvou průzkumů mapujících 419 dospělých pracujících v USA.

Míra psychopatie u účastníků průzkumů byla nejprve stanovena za použití dotazníků. V nich měli dotyční reagovat na tvrzení typu ,,Baví mě manipulovat s pocity ostatních“. Ta byla ohodnocena na škále 1-5 (velmi nesouhlasím – velmi souhlasím).

,,Primární psychopatie vykazuje tendence ke chladnému, bezcitnému a manipulativnímu chování,“ sdělila výzkumnice Charlice Hurstová. Vysvětlila, že přibližně 100 osob z celkového počtu vykazovalo psychopatické tendence. Většina jejich odpovědí totiž byla ve střední hodnotě 3.

Dále měli účastníci za úkol popisovat své reakce na urážlivé styly vedení. Lidé s psychopatickými rysy uváděli, že se cítili šťastněji, když si sebe představili jako zaměstnance náročného šéfa. Mimo jiné se u zkoumaných požadovalo, aby ohodnotili ,,míru zneužívání“ jejich skutečnými nadřízenými. Mezi takové nevhodné chování byla zařazena hrubost, pomluvy, nedostatečné ohodnocení provedené práce. Dále pak narušení soukromí a porušení daných slibů.

Účastníci výzkumu, jejichž skóre psychopatičnosti bylo vyšší, pociťovali méně vzteku a více pozitivních emocí ohledně urážlivého šéfa. Subjekty s psychopatickými rysy navíc vykazovaly více negativních pocitů, pokud k nim byl jejich nadřízený méně hrubý.

Přestože není jednoduché vyvozovat závěry ze studie tak malého rozsahu, věří její autoři v přínos výzkumu tohoto typu. Díky nim je totiž podporována teorie, že psychopati vykazují vrozené tendence a schopnosti, které jim dovolují uspět v náročných pracovních prostředí vedených neurotiky.

,,Nevím, jestli firmy cíleně vyhledávají psychopatické osobnosti, ale některé společnosti záměrně upřednostňují osoby, které jsou motivovány mocí, společenským statusem a osobním ziskem. Tyto vlastnosti jsou typičtější pro osoby s psychopatickými rysy,“ uvedla Hurstová.

Určité společnosti, například finanční instituce, mohou záměrně využívat nepřátelské techniky k pohánění produktivity zaměstnanců. Hurstová dodává, že společnost může postupně přicházet o zaměstnance bez psychopatických rysů, kteří nezvládnou onen nápor, s nímž si psychopati bez problémů poradí.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Formy deprese

Deprese můžeme dělit z několika hledisek: 1. podle závažnosti Podle závažnosti dělí Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) depresi na lehkou, středně těžkou a těžkou - podle...