Psychopatům se ve stresujících profesích daří lépe

fizkes/Shutterstock - flickr.com
Advertisement

Pracujete ve stresujícím prostředí a máte pocit, že vás na pracovišti obklopují samí deb*lové? Pak vám může napomoci následující výzkum. Studie vydaná v Journal of Business Ethics totiž přichází s myšlenkou, že lidem trpícím primární psychopatií (typickou nedostatkem empatie či strachu) se daří pod nadvládou urážlivého šéfa lépe ve srovnání s ostatními zaměstnanci. Primární psychopati si v takovém pracovním prostředí dokonce libují. K těmto výsledkům vědci dospěli po zkoumání dat získaných ze dvou průzkumů mapujících 419 dospělých pracujících v USA.

Míra psychopatie u účastníků průzkumů byla nejprve stanovena za použití dotazníků. V nich měli dotyční reagovat na tvrzení typu ,,Baví mě manipulovat s pocity ostatních“. Ta byla ohodnocena na škále 1-5 (velmi nesouhlasím – velmi souhlasím).

,,Primární psychopatie vykazuje tendence ke chladnému, bezcitnému a manipulativnímu chování,“ sdělila výzkumnice Charlice Hurstová. Vysvětlila, že přibližně 100 osob z celkového počtu vykazovalo psychopatické tendence. Většina jejich odpovědí totiž byla ve střední hodnotě 3.

Dále měli účastníci za úkol popisovat své reakce na urážlivé styly vedení. Lidé s psychopatickými rysy uváděli, že se cítili šťastněji, když si sebe představili jako zaměstnance náročného šéfa. Mimo jiné se u zkoumaných požadovalo, aby ohodnotili ,,míru zneužívání“ jejich skutečnými nadřízenými. Mezi takové nevhodné chování byla zařazena hrubost, pomluvy, nedostatečné ohodnocení provedené práce. Dále pak narušení soukromí a porušení daných slibů.

Účastníci výzkumu, jejichž skóre psychopatičnosti bylo vyšší, pociťovali méně vzteku a více pozitivních emocí ohledně urážlivého šéfa. Subjekty s psychopatickými rysy navíc vykazovaly více negativních pocitů, pokud k nim byl jejich nadřízený méně hrubý.

Přestože není jednoduché vyvozovat závěry ze studie tak malého rozsahu, věří její autoři v přínos výzkumu tohoto typu. Díky nim je totiž podporována teorie, že psychopati vykazují vrozené tendence a schopnosti, které jim dovolují uspět v náročných pracovních prostředí vedených neurotiky.

,,Nevím, jestli firmy cíleně vyhledávají psychopatické osobnosti, ale některé společnosti záměrně upřednostňují osoby, které jsou motivovány mocí, společenským statusem a osobním ziskem. Tyto vlastnosti jsou typičtější pro osoby s psychopatickými rysy,“ uvedla Hurstová.

Určité společnosti, například finanční instituce, mohou záměrně využívat nepřátelské techniky k pohánění produktivity zaměstnanců. Hurstová dodává, že společnost může postupně přicházet o zaměstnance bez psychopatických rysů, kteří nezvládnou onen nápor, s nímž si psychopati bez problémů poradí.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Neurastenie

Základním příznakem neurastenie je únava trvající alespoň tři měsíce. Tato únava se dostavuje již po malém duševním nebo tělesném výkonu. Měla by být doprovázena alespoň...