Znečištěné ovzduší má na svědomí změny DNA novorozenců

V.T. Polywoda - https://flic.kr/p/pifkSL
Advertisement

Znečištěné ovzduší má na ročně svědomí 5,5 milionů životů z celkových 9 milionů obětí znečištění životního prostředí. Jedná se tedy o nejčastější způsob úmrtí vyvolaného znečištěním. Výzkumníci nyní přišli na kloub rozsáhlým dopadům znečištění ovzduší na nenarozené děti. V aktuálním výzkumu vydaném v Environment International zkoumali DNA v pupečníkové krvi novorozenců v oblasti Tongliang (Čína). Krev miminek byla podrobena testování v době před uzavřením uhelné elektrárny v roce 2004 a následně po nějaké době. Z pozorování vyplývá, že tímto způsobené znečištění vzduchu ovlivnilo DNA místních dětí.

 

Bylo zjištěno, že děti narozené před ukončením provozu v elektrárně měly zkrácené telomery oproti dětem narozeným poté, co byl provoz v elektrárně zastaven. Telomery jsou části naší DNA, které chromozomům umožňují věrné kopírování. Po každém takovém procesu se během buněčného dělení chromozomy zkracují. Zkrácené telomery mají naopak na svědomí méně věrné kopie a podílejí se na stárnutí, rakovině, nemocích srdce, kognitivním úpadku a dokonce i předčasné smrti.

Výzkumný tým potvrdil, že objevené zkrácené telomery souvisejí s přítomností polycyklických aromatických uhlovodíků. Jedná se o toxické složky znečištění ovzduší pocházející z uhelných elektráren.

,,Délka telomeru při narození jedince má vliv na jeho ohrožení nemocemi o několik desítek let později,“ uvedl spoluautor studie, profesor Deliang Tang. Přesto však dodává, že je nutné provést další výzkumy, aby mohla být zhodnocena funkce délky telomeru ve zdravotních výsledcích v souvislosti s vystavením znečištění vzduchu v raném dětství.“ Studie mapovala zdravotní stav celkem 255 dětí (polovina z nich se narodila před uzavřením elektrárny, zbytek poté). Ve věku 2 let bylo 210 dětí z celkového vzorku znovu otestováno. Pozornost byla věnována délce telomerů – tedy zda má tato veličina souvislost s neurovývojovými poruchami. Žádná souvislost odhalena nebyla, to však nemá dopad na délku telomerů související s vývojovými poruchami v pozdějším věku dětí.

,,Tato nová studie rozšiřuje dříve získané důkazy o prospěšnosti uzavření továrny na zdraví a budoucí duševní pohodu novorozenců žijících v této oblasti,“ sdělil hlavní autor studie, profesor Frederica Perea. ,,Jsme také obeznámeni s faktem, že snížení míry vystavení znečištění ovzduší kdekoli na světě bude mít prospěšný dopad na zdravotní stav dětí, a to i v dlouhodobém horizontu.“

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Rozchody – jak nás změní ztráta partnera?

Někteří z nás se s rozchody vyrovnají lépe, jiní se trápí. Způsob, jakým se vypořádáme se ztrátou partnera, odráží náš pohled na sebe samé. Identita člověka se...