Kdo jsou ti nejlepší lháři? Jednoznačně psychopati!

Alphaspirit - Shutterstock
Advertisement

Psychopati nejsou těmi, za koho je považujeme. Mohou být ve své podstatě hodní či zlí, s násilnickými sklony nebo mírumilovní, šibalsky manipulativní nebo nadmíru společenští. Nemusíme je tedy obecně považovat za šílené maniaky.

Přesto je třeba vyzdvihnout jednu věc – psychopati umějí velmi dobře lhát. Nová studie v časopise Translational Psychiatry tuto domněnku potvrdila. Jedinci s psychopatickými rysy, kteří byli zkoumáni, se ukázali být úspěšnějšími co se týče lhaní než lidé bez těchto rysů. To však vědce příliš nepřekvapilo – o psychopatech je totiž známo, že dokáží lhát mnoha způsoby.

Výzkumný tým z univerzity v Hong Kongu za účelem výzkumu naverboval celkem 52 studentů, což je, upřímně, poněkud malý vzorek. Dotyční byli rozděleni do dvou skupin na osoby s určitými psychopatickými rysy a na ostatní. Mezi rysy, které byly označeny jako psychopatické, patřil nedostatek empatie, schopnost být emočně nestranný, téměř nulový pud sebezáchovy, sklony k neúctě autorit, nedostatek strachu a – mimo jiné – nesvědomitost.

Tyto povahové rysy nebyly zkoumány psychologickým testem, ale pomocí sebeurčení jedince v průběhu vyplňování dotazníku. Z 52 jedinců vykázalo několik z těchto psychopatických rysů celkem 29 studentů.

Následně byly všem studentům ukázány fotografie vyobrazující známé i neznámé tváře. Přitom byla pomocí magnetické resonance snímána jejich mozková činnost a měli za úkol určit, zda osoby na snímcích znají, nebo ne. Celý úkol byl zopakován, přičemž byl v průběhu přerušen několika cvičeními.

Důležitá informace: studenti předem věděli, kdy mají reagovat pravdivě a kdy naopak ne. Ti, kteří vykazovali psychopatické rysy, dokázali zalhat mnohem rychleji než lidé bez těchto povahových rysů. Vědci toto připisují psychopatickému chování – takoví lidé totiž nemají problém zalhat, když je třeba. Jejich mozek dokáže rychleji zpracovat klamání.

Netvrdíme však, že psychopati lžou častěji. Když k tomu ale dojde, jsou ve lhaní lepší než ostatní lidé.

Takové chování má své společenské výhody pro jedince s psychopatickými rysy, kteří zároveň projevují machiavelismus. Ti se snadněji dostávají výše co se týče různých obchodních vztahů, společnosti a komunity. Tato manipulativní schopnost je nezbytná, jinak by je jejich impulzivnost a lehkomyslnost snadno dohnaly k zániku.

Přestože studie představená v tomto článku je o malém rozsahu, umožňuje nám lépe si představit psychopatii a psychopaty samotné.

Nedávná studie odhalila, že amygdala lidí s psychopatickými rysy je mnohem aktivnější než u ostatních jedinců. Jedná se o část mozku, která má na starost řízení strachu. Bylo rovněž zjištěno, že nervová spojení mezi segmenty mozku, která mají na starost rozhodování a vnímání následků našeho jednání, jsou u psychopatů slabší.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Lze odhalit poruchu ADHD pozorováním oka?

ATLANTA – Zkoumání sítnice může dle nového výzkumu napomoci stanovení diagnózy poruchy ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Výzkumníci pozorovali – v návaznosti na předchozí práci v této oblasti...