Je hudba vaší vášní? Pak je to znát na vašem mozku

Jesse Kruger - https://flic.kr/p/AvAe3
Advertisement

Trávíte celé dny posloucháním hudby? Dle nového výzkumu to napovídá o vašem mozku a povaze. Ukázalo se, že pro lidi, kteří jsou oproti ostatním empatičtější, je hudba vášní. Ve srovnání s těmi, kteří hudbě příliš neholdují, probíhá v systémech odměn v mozcích milovníků muziky při jejím poslechu více aktivity. Rovněž jsou u nich aktivnější části mozku zodpovědné za empatii.

Dle výzkumníků napovídá výše popsaný vztah mezi empatií a četností poslouchání hudby o tom, že se hudba a umění obecně podílejí na tvorbě našich prožitků. Vědci si rovněž pohrávají s myšlenkou, že se uspokojení spojené s poslechem hudby může u některých jedinců rovnat pocitům, které se dostavují při společenské interakci.

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise Frontiers in Behavioral Neuroscience. Výzkumníci z Southern Methodist University (Dallas a UCLA) zkoumali vliv poslechu hudby na lidský mozek pomocí funkční magnetické rezonance. Zaměřili se celkem na 20 osob a snímali jejich mozky při poslechu hudby. Zkoumaní však nejprve museli vyplnit dotazníky posuzující jejich míru empatie.

Klíčovým zjištěním výzkumného týmu bylo, že mozky velmi empatických jedinců vykazovaly při poslechu známé hudby větší míru aktivity v systému odměn v mozku. Zda se jim daná melodie líbila, či ne, nehrálo roli. Rovněž bylo zjištěno, že empatičtější jedinci byli ohledně hudby obecně nadšenější.

Zjištění, k nimž výzkumníci v tomto případě došli, potvrzují již existující teorii o sociální empatii. Dlouhodobě je známa její návaznost na oceňování umění. Studie, jíž je věnován tento článek, však byla zaměřena pouze na malý vzorek subjektů. Je tedy třeba výzkum rozšířit na větší počet jedinců.

,,V naší kultuře máme zavedený systém hudebního vzdělávání, který s hudbou nakládá jako s odhmotněným objektem estetického hloubání,“ uvedl vedoucí studie. ,,Výsledky našeho výzkumu naproti tomu vysvětlují, jak nás hudba spojuje s ostatními lidmi.“

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Bc. Petra Stočková

Další články
Close

Můžeme dopamin vinit ze svých závislostí?

Zásadním rozdílem mezi mozky lidí a zvířat je dle většiny vědců velikost a složitost naší kůry mozkové, tedy vnější vrstvy nervové tkáně mozku. Z toho důvodu...