Lidé s autismem a poruchami učení vynikají v tvůrčím myšlení

Advertisement

Vidět svět jinak přináší čerstvé nápady

Nová studie boří mýty o lidech s poruchami učení – ukazuje se, že lidé s autismem oplývají větší mírou kreativity. Výsledky studie vítají především bojovníci za práva těchto osob.

Vědci zjistili, že lidé s vývojovou poruchou častěji přicházeli s jedinečnými nápady k řešení tvůrčích problémů, přestože jsou vlastnosti pro tyto osoby typické často společensky znehodnocující a komplikují jim hledání zaměstnání. Dr. Catherine Best z Univerzity ve Stirlingu, spoluautorka studie, tvrdí, že zatímco výsledky studie zkoumající 312 osob mapovaly pouze jeden aspekt tvůrčího procesu, odhalila se současně i přímá souvislost mezi autistickými rysy a originálními nápady.

,,Uvažujeme o tom, že originální nápady vznikají kvůli odlišnému přístupu. Vede to zároveň k vysvětlení, jak někteří mají v určitých oblastech vynikající tvůrčí talent, přestože je jejich diagnóza společností považována za handicap.“

Přestože dosud několik celebrit (včetně herečky Daryl Hannah) promluvilo o autismu, měla by zjištění publikovaná v Časopise autismu a vývojových poruch sloužit jako probuzení tvůrčímu odvětví, říká herec Cian Binchy, jenž tento týden v Edinburghu představuje svoji show The Misfit Analysis. ,,V této oblasti jsem jediným člověkem s poruchami učení a je to proto, že lidé s těmito problémy potřebují velkou podporu. Mnoho divadelních společností a interpretů se tím nezaobírá – je to pro ně náročné.“

,,Je na čase, aby lidé s autismem a jinými poruchami učení byli vnímáni především jako lidé. Chci poučit osoby, které poruchami učení netrpí, že já sám se od nich vůbec neliším. Zároveň chci, aby se lidé s těmito problémy cítili lépe. Nejsou v tom sami.“

Binchy pracoval jako konzultant autismu ve hře Národního divadla Podivný případ se psem a byl proškolen společností Access All Areas – oceněnou divadelní společností podporující dospělé s poruchami učení, aby získali příležitost pracovat v umělecké branži. Momentálně Binchy vede jediný profesionální školicí program v zemi, jenž je určen tvůrčímu umění pro osoby s poruchami učení.

Patrick Collier z Access All Areas uvedl: ,,Není to o pomoci někomu, kdo trpí autismem a má Downův syndrom, aby mohl hrát Hamleta. Přesto, pokud chce, je to fantastické – je to o hledání vnitřního hlasu a naslouchání mu. Lidé potřebují podporu při nasměrování, jak však uvádí tento výzkum, musíme dát prostor jejich kreativitě.“

Autismus je celoživotní poruchou, kterou trpí každý stý občan Spojeného království. Mění způsob, jakým tito lidé komunikují se světem a prožívají jej, avšak jeho projevy se liší případ od případu. Jolanda Lasota, výkonná ředitelka nadace Ambitious about Autism, tvrdí, že nedostatek kreativity u autistů je mýtus. Studii tedy uvítala pro její náznak možné změny pohledu na autisty. Uvádí: ,,Existuje mnoho mylných představ týkajících se autismu. Tím největším je, že jsou tito lidé nespolečenští a nejsou empatičtí. Lidé s autismem bojují s porozuměním pocitům sympatie a jejich přenosem do každodenního života.“

,,Přestože je pravda, že někteří autisté mohou mít specifické zájmy a mohou bojovat s abstraktními pojmy, tento výzkum pomáhá zdůraznit fakt, že pojetí světa jiným způsobem může být pozitivní. Často se setkáváme s tím, že naši žáci v TreeHouse School a Ambitious College jsou velmi kreativní, ať už se jedná o umění, hudbu, film nebo fotografování. Je skvělé pozorovat postup výzkumu v této oblasti, protože může pomoci vyvrátit další z mýtů.“

Lasota vytváří kampaně pro zaměstnavatele, jež mají přehodnotit vnímání lidí s poruchami učení při pracovních pohovorech. Doufá také, že studie na podobné téma v budoucnu pomohou. ,,Se správnou podporou, plánováním a příležitostmi od rodičů a zaměstnavatelů bude mnoho autistů schopno pracovat. Navzdory tomu ukazují nedávná čísla, že pouze 15 % autistů pracuje na plný úvazek a 79 % z účastníků výzkumu zaměstnaných není, přestože by chtěli být.“

Zdroj: theguardian.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Další poruchy spánku

Mezi další poruchy spánku patří nadměrná spavost, neboli hypersomnie. Ta se projevuje nadměrnou ospalostí přes den, dotyčný si musí dopřát spánek i během dne. Porucha...