Léky proti žaludečním vředům – souvislost s demencí

Baudouin -https://flic.kr/p/2t93Av
Advertisement

Nová studie potvrdila spojení mezi inhibitory protonové pumpy (IPP) – léky léčící pálení žáhy, vředy a další onemocnění související s překyselením vyšší části gastrointestinálního traktu – a mezi zvyšujícím se rizikem onemocnění demencí u starších pacientů.

Tato studie provedená Willy Gommem, PhD z německého centra pro neurodegenerativní onemocnění (Bonn v Německu) a jeho kolegy, jež byla uveřejněna on-line 15. února v Jama Neurology, je velmi důležitá. Inhibitory protonové pumpy patří mezi nejčastěji předepisované léky a jsou čím dál častěji užívány především staršími pacienty. ,,Bohužel se setkáváme s tím, že jsou tyto léky předepisovány mnohem častěji, než by bylo potřebné,“ uvádí spoluautorka studie, Britta Haenisch, PhD.

Dle výzkumu je až 70 % předpisů léků IPP nevhodných, sdělila pro Medscape Medical News. Kliničtí lékaři by se obecně měli držet směrnic pro předepisování těchto léků, aby bylo zabráněno jejich nadměrnému předepisování a nevhodnému požívání.“

Studie se zaměřila na největší zdravotní pojišťovnu v Německu, pod níž spadá třetina populace a téměř 50 % starších lidí. Součástí její databáze jsou informace o diagnózách a předpisech léků. Analýza zahrnula celkem 73 679 subjektů starších 75 let, kteří demencí zpočátku netrpěli. V průběhu trvání studie (2004–2011) byla 29 510 subjektům diagnostikována tato choroba. U více než poloviny z nich (59 %) byly dokonce odhaleny minimálně 2 různé typy demence.

Pravidelným užíváním inhibitorů protonové pumpy se rozumí předpis těchto léků minimálně 1x za čtvrt roku: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol nebo rabeprazol. Výsledky ukázaly, že 2 950 pacientů pravidelně užívalo inhibitory protonové pumpy. Tito lidé byli vystaveni mnohem většímu riziku onemocnění demencí ve srovnání s těmi, kteří uvedené léky neužívali.

 

Deprese a mozková mrtvice

Se zvýšeným rizikem onemocnění demencí bylo spojeno několik dalších faktorů, například deprese a mozková mrtvice. Pokud měl pacient cukrovku a bylo mu předepsáno 5 a více léků jiných než IPP (definované jako polypragmasie), byl tento stav rovněž spojován s mnohem větším rizikem onemocnění demencí.

,,V naší analýze bylo zjištěno, že polypragmasie výrazně zvyšuje riziko projevení demence, a to asi o 16 %,“ zhodnotila Dr. Haenisch. Riziko onemocnění demencí požíváním zmíněných léků s věkem klesá, přičemž nejvyšší riziko hrozí pacientům ve věku 75–79 let. Ohrožení depresí a mozkovou mrtvicí s postupujícím věkem také klesá.

,,To odráží snižující se vliv vnějších a vnitřních faktorů na postup demence s věkem, což je způsobeno začínajícím procesem onemocnění,“ píší autoři.

Výzkumníci nemají jasno v tom, jak užívání léků IPP zvyšuje riziko onemocnění demencí. Jejich důkazy zmiňují, že některé IPP mohou překročit mozkovou bariéru a vzájemně se ovlivňovat s mozkovými enzymy. U myší mohou dokonce zvýšit hladiny amyloid-beta v mozku. K léčbě gastrointestinálních chorob starších pacientů existuje několik dalších možných léků. Podle Dr. Haenisch mezi ně patří histamin H2 receptor protilátek, prostaglandiny a antacidy.

Dr. Haenisch zdůraznila, že studie může poskytnout pouze statistickou souvislost mezi předepisováním IPP  a výskytem demence. To nedokazuje, že by tyto léky demenci opravdu způsobily. Doktorka tvrdí, že pro zhodnocení vztahu příčiny a následku předchozích zjištění u starších pacientů je nutné provést klinické testy založené na náhodném výběru.

 

Více pacientů s demencí

Ve svém doprovodném úvodníku uvádí Lewis H. Kuller, MD, DrPH z Graduate School of Public Health (Department of Epidemiology z univerzity v Pittsburghu v Pennsylvánii), že i relativně mírně zvýšené riziko onemocnění demencí se může u mnoha lidí přetransformovat v demenci.

Ve věkové skupině 75–84 let se v USA nachází přibližně 13,5 milionů lidí. Pokud pouhá 3 % z nich užívala zmíněné léky, může se u této věkové skupiny objevit zhruba 10 000 nových případů demence každý rok, uvedl Dr. Kuller.

 

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

 

 

 

 

Další články
Close

Stabilizátory nálady

Stabilizátory nálady neboli thymoprofylaktika jsou látky, které působí pro mánii nebo depresi aniž by vyvolaly přesmyk do opačné polarity. Lithium je vůbec nejdéle používaným preparátem...