Vnoučata kuřaček jsou ohrožena autismem

Lightspring - Shutterstock
Advertisement

Studie provedená na dětech z Velké Británie odhalila, že jedinci, jejichž babička z matčiny strany v těhotenství kouřila, jsou ohroženy vyšším rizikem postihnutí autismem. Výrazný rozdíl se projevuje u dívek, u nichž lze pozorovat rysy podobné autismu. Tyto poznatky je však nutné prozkoumat podrobněji, než bude možné onu souvislost potvrdit, kvůli výrazným problémům souvisejícím s nepřesnými záznamy o autismu. Pokud však bude vztah mezi kouřením prarodiče a autismem dítěte potvrzen, dovede nás to k zcela jinému způsobu uvažování o autismu. Rovněž se změní povědomí o dopadu kouření na vývoj embryí.

Studie pátrající po souvislosti mezi kouřením v těhotenství a autismem přinesla smíšené výsledky. Kouření má u vajíček vliv na mitochondriální i nukleární DNA. Autismus zase souvisí se zvýšenou mírou mutací. Profesor Marcus Pembrey (univerzita v Bristolu) tvrdí, že by bylo užitečné prozkoumat, zda se matky autistů při vývoji v děloze nepotýkaly s dopady kouření cigaret svých matek.

Ve výzkumu byl posuzován vzorek dětí narozených v 90. letech minulého století. Celkem bylo zkoumáno 14 500 dětí, jejichž babičky v těhotenství kouřily cigarety. Bylo zjištěno, že tyto děti byly o 53 % častěji postihnuty poruchami autistického spektra (PAS) oproti dětem, jejich babičky v těhotenství nekouřily. Studie (vydána v Scientific Reports) ukázala výrazný rozdíl mezi vlivem kouření na vnuky a vnučky. Holčičky totiž byly vystaveny 67% riziku, že budou mít slabé komunikační dovednosti a repetitivní chování.

,,Co se týče daných mechanismů, existují dvě možnosti. Může dojít k poškození DNA, což je přeneseno na vnoučata. Nebo může dojít k adaptivní reakci na kouření, která má za následek větší náchylnost vnoučat k PAS,“ sdělil Pembrey. ,,Konkrétně víme, že kouření poškozuje mitochondriální DNA, která je na další generaci přenesena pouze skrze vajíčko matky. Počáteční mutace mitochondriální DNA často nemá žádný zřetelný účinek na matku. Dopad těchto mutací se však zvyšuje, když dojde k přenosu na vlastní děti.“ Autoři studie však nedokážou vysvětlit, proč se tak výrazným způsobem liší dopad kouření cigaret na vnuky a na vnučky.

V současnosti dochází k četnějším případům PAS, než tomu bylo v předchozích desetiletích. Důvodem k takovému nárůstu je hlubší povědomí o autismu. Díky tomu dětem diagnostikována PAS kvůli příznakům v minulosti ignorovaným. Počet žen kouřících cigarety ve Velké Británii klesá oproti ostatním vyspělým zemím pomaleji než počet mužů. Přesto však od 70. let minulého století již klesl o více než 50 %.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Fáze závislosti na alkoholu

Nejprve je přítomna počáteční fáze. Pro tu je charakteristické, že hlavním motivem je zde dosažení úlevy, uvolnění, zlepšení společenského kontaktu. Nemusí zde docházet k opilosti,...