Přímé ovlivnění receptorů – NaSSA

https://flic.kr/p/7QURTQ
Advertisement

Jedná se o antidepresiva, která zvyšují samotné uvolňování serotoninu a noradrenalinu tím, že se navazují na presynaptické neurony. Antidepresivní efekt je navíc posílen tím, že se samy navazují na receptory na postsynaptické membráně a do určité míry tedy imitují serotonin – tím snižují množství nežádoucích účinků. Dá se proto říci, že v podstatě vůbec neovlivňují zpětné vychytávání.

Mirtazapin (Esoprex, Remeron, Mirzaten) působí antidepresivně, proti úzkostem, zklidňuje, podporuje spánek. Zlepšuje sexuální dysfunkce vyvolané SSRI. Mezi nežádoucí účinky může patřit sucho v ústech, ospalost, pocení, zvýšení chuti k jídlu. Někdy se může objevit neklid a nervozita. Jako vzácný nežádoucí účinek se může objevit útlum kostní dřeně, což se projeví poklesem bílých krvinek, většinou až po 4-6 týdnech léčby. Po vysazení léku se krevní obraz normalizuje. Riziko interakcí s dalšími léky je poměrně nízké, nesmí však být kombinován s IMAO, nedoporučuje se kombinace s alkoholem ani benzodiazepiny. Doporučená denní dávka je 15-45mg.

Mianserin (Leviron, Miabene) má podobné vlastnosti jako mirtazapin.

Další články
Close

Odpolední šlofíky neprospívají naší paměti

Každý si od času dáme odpoledne šlofíka (nebo bychom alespoň chtěli), abychom si trochu odpočinuli. Nový výzkum provedený na univerzitě v Lancasteru však poukazuje na...