10 věcí, které máme podle dětí s autismem znát

iflscience
Advertisement

Když se děti chovají způsobem, který negativně upoutá naši pozornost, máme často tendence takové chování odsoudit. Pokud však mladý člověk s autismem bojuje s tím, jak se vyrovnat se světem kolem sebe, je právě naše kritika tím posledním, co v daný moment potřebuje.

Následujících 10 pravidel je kombinací výsledků výzkumů a blízkého kontaktu s autistickými dětmi. Jako hrdý rodič syna-autisty bych uvítal, kdyby se každý z nás více zamyslel nad tím, jak k těmto dětem přistupujeme. Pokud se totiž naučíme respektovat autisty a porozumět jim, obohatíme tak celou naši komunitu.

  1. Vnímej mě takového, jaký jsem

Stejně jako ty mám i já různé schopnosti a dovednosti. Také pro mě jsou některé věci obtížné, stejně jako pro tebe. To, že jsem autista, neznamená, že jsem stejný jako všichni ostatní autisté. Tím nejlepším způsobem, jak mi umožnit růst a prospívat, je zajistit mi lásku a přijetí od rodiny, přátel a všech kolem mě.

  1. Svět kolem sebe slyším, vidím a vnímám jinak než ty

Některé zvuky, pachy, chutě a zrakové vjemy jsou pro mě stresující, děsivé nebo dokonce fyzicky bolestivé. Doteky mě mohou zachvátit a objetí pro mě nemusí být příjemná. Na druhou stranu si dokážu povšimnout věcí, které ty nevnímáš a které jsou naopak pro mě zvláštní a vzrušující. Sdílejme tyto pocity spolu. Přečti si některé z knih napsaných samotnými autisty a dozvíš se o mém světě více.

  1. Stejně jako ostatní děti chci i já mít kamarády

Mé chování vůči ostatním však může působit jinak. Moje komunikace a interakce s ostatními totiž neprobíhají jen pomocí slov. Některé autistické děti tedy nekomunikují pomocí řeči, ale raději používají neverbální prostředky komunikace, například dotýkání se určitých předmětů. Nebo se dívají na věci, které je zajímají. Sleduj mě tedy a nauč se můj způsob komunikace.

  1. Svým chováním komunikuji se světem

Když nemůžu mluvit nebo vyjádřit, na co myslím a co cítím, začnu se cítit frustrovaně, smutně a naštvaně. Lidé si myslí, že jsem zlobivý nebo schválně provokuji. Takto se ale já vyjadřuji. Nerozčilujte se tedy nad mými výbuchy a pomozte mi sdělit to, co chci vyjádřit.

      5. Komunikujte se mnou tak, abych tomu porozuměl

Zpomalte trochu, dejte mi čas. Jasně vyjádřete, co mi chcete sdělit, a dejte mi šanci zareagovat. Trvá obvykle asi 10-15 vteřin, abych porozuměl tomu, co jste řekli. Zkuste porozumět mým zájmům a způsobům komunikace s ostatními. Také se pokuste inspirovat se mými zálibami, když se mnou mluvíte. Nesnažte se převzít kontrolu nad naší interakcí. Dejte mi čas a prostor, abych mohl zareagovat. Jakmile se naučíte poslouchat všemi vašimi smysly, uvědomíte si, co všechno musím sdělit.

  1. Žiji teď a tady

Porozumět kontextu pro mě může být obtížné, protože mám problém zařadit to, o čem si povídáme, do širšího záběru. Ukažte mi obrázky a naznačte mi, co se ode mě chcete dozvědět. Tak mi vše dost usnadníte.

  1. Mám spoustu obav a cítím úzkost

To se mi děje kvůli problémům s porozuměním světu kolem mě a s nesnadným sdělováním mých myšlenek a potřeb. Způsob, kterým vnímám svět, může být i bolestivý. Svět pro mě může být matoucím a děsivým místem. Pokud dojde k nenadálým změnám čehokoli, začnu panikařit. Můžete si myslet, že se chovám hloupě, ale tyto věci mě opravdu děsí.

  1. Opakované činnosti jsou pro mě velmi důležité

Díky nim se cítím bezpečně. Neznamená to však, že bych nerad zažíval nové věci, jenom potřebuji více podpory, abych se mohl přizpůsobit. Když mi v tomto pomůžete, můžu objevit nové činnosti a sporty, které mě začnou bavit a můžeme je dělat společně. Zkuste přijít na to, co mě uklidňuje. Když se začnu cítit klidněji, můžu se lépe vyrovnávat se světem.

  1. Potřebuji vaši pomoc, abych se mohl učit

Každý autista se dokáže učit. Potřebujete jen nějaký čas k uvědomění toho, jak vnímám svět a jak mi lze s učením pomoci. Každý se učíme jinak. Pro mě může být užitečné více se při učení hýbat a používat vizuální stimuly. Miluji učení! Díky němu se cítím jistější.

  1. Myslete na to, co dokážu

Jsem chytrá, společenská a kompletní bytost. Mohou mě více zajímat určité předměty a více se mohu zaměřovat na drobnosti, které mě zajímají. Můj brácha může strávit hodiny sledováním a hraním fotbalu, kamarád zase může mít rád mimozemšťany. Já si rád povídám o videích a o zjišťování jmen ostatních. Milujte mě, pracujte se mnou a radujte se z toho, co můžu světu přinést.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Psychotické poruchy obecně

Psychotické poruchy neboli psychózy zahrnují široký okruh stavů, pro které je charakteristický narušený kontakt s realitou. To se projevuje tzv. psychotickými příznaky. Psychotické příznaky můžeme...