Leváci tolik nevěří v Boha, věří však paranormálním jevům

Derek Bruff - https://flic.kr/p/aomNs8
Advertisement

Co mají společného leváci a schizofrenici? Dle nové studie například víru, nebo spíše její nedostatek.

Studie zveřejněná v odborném časopise Evolutionary Psychological Science přinesla nové poznatky týkající se souvislosti mezi ateismem a jistými dědičnými rysy. Mezi ty patřila levorukost, schizofrenie a autismus. To vše souvisí s naší DNA a s něčím, co bylo výzkumníky označeno jako ,,mutační zátěž“. Lidé, kteří se považují za nábožensky založené, mají obecně méně genetických mutací. Tím pádem jsou oproti nevěřícím lidem méně často levorucí, ani nejsou poznamenáni dědičnými stavy, jako je autismus a schizofrenie.

Vedoucí autor studie, Edward Dutton, sdělil The Telegraph detaily o výše uvedené souvislosti. Ta prý existuje z toho důvodu, že náboženské tendence společností před průmyslovou revolucí byly vnímány jako jakýkoli jiný dědičný předpoklad. Pokud tedy jedinec věřil v jednoho boha, byl považován za emočně stabilního, duševně zdravého a společensky zdatného. To byly tři vlastnosti, které byste u budoucího partnera pravděpodobně vyhledávali. Věřící lidé se tedy oproti ateistům častěji dožívali dospělosti a plodili potomky. Je tedy pravděpodobné, že jedinci považující se v dnešní době za nábožensky orientované pocházejí z výrazně nábožensky zaměřených předků.

Výzkumníci se zaměřili na náboženskou víru a víru v paranormálno u 612 dobrovolníků. U těchto dvou tendencí porovnali jejich sílu s přítomností 4 mutačních zátěží (celkový špatný zdravotní stav, autismus, fluktuační asymetrie a levorukost). Výsledky této komparace naznačují, že vztah mezi leváky (například Mozart, Marie Curie, Barack Obama) a ateismem je poněkud slabý, avšak nezpochybnitelný. Souvislost mezi autismem a nevěřícností je však výraznější.

Zatímco byste očekávali, že ateisté budou ve větší míře věřit v paranormálno, naznačují výsledky výzkumu pravý opak. Vyšla najevo pozitivní koreace mezi vírou v paranormální aktivity a každým z typů mutačních zátěží.

Výše uvedené poznatky odrážejí tendence západních společností. Stáváme se méně nábožensky založenými – lidé, kteří se za nábožensky orientované nepovažují, tvoří 48,6 % britské populace. Ve Spojených státech vzrostlo množství ateistů z 6 % v roce 1992 na 22 % v roce 2014. Mileniálové vykazují dokonce vyšší počty – 35 %. Víra v paranormálno však vzrostla, protože 42 % Američanů a každý třetí Brit věří v duchy.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Fobie

Fobie patří mezi nejčastější neurotické poruchy. Fobie jsou charakteristické tím, že v kontaktu s určitým podnětem dochází k prožití výrazného strachu. Úplně nejčastější jsou tzv. specifické...