Studie provedená na dětech z Velké Británie odhalila, že jedinci, jejichž babička z matčiny strany v těhotenství kouřila, jsou ohroženy vyšším rizikem postihnutí autismem. Výrazný rozdíl se projevuje u dívek, u nichž lze pozorovat rysy podobné autismu. Tyto poznatky je však nutné prozkoumat podrobněji, než bude možné onu souvislost potvrdit, kvůli výrazným problémům souvisejícím s…

Když se děti chovají způsobem, který negativně upoutá naši pozornost, máme často tendence takové chování odsoudit. Pokud však mladý člověk s autismem bojuje s tím, jak se vyrovnat se světem kolem sebe, je právě naše kritika tím posledním, co v daný moment potřebuje. Následujících 10 pravidel je kombinací výsledků výzkumů a blízkého kontaktu s autistickými dětmi. Jako hrdý rodič…

Vidět svět jinak přináší čerstvé nápady Nová studie boří mýty o lidech s poruchami učení – ukazuje se, že lidé s autismem oplývají větší mírou kreativity. Výsledky studie vítají především bojovníci za práva těchto osob. Vědci zjistili, že lidé s vývojovou poruchou častěji přicházeli s jedinečnými nápady k řešení tvůrčích problémů, přestože jsou vlastnosti pro tyto osoby typické často společensky znehodnocující…

Nová studie ukazuje, že antidepresiva – zejména SSRI – užívaná v průběhu druhého nebo třetího trimestru gravidity, téměř zdvojnásobují riziko rozvoje poruch autistického spektra (ASD) u narozeného dítěte. Ve studii vyšlo také najevo, že samotná deprese u matky zvyšuje pravděpodobnost výskytu ASD u dítěte, přestože zde je riziko rozvoje nižší. „Z multivariantní analýzy jsme zjistili,…