Čím naprosto pohřbíváme svoji atraktivitu?

Peter Morgan - https://flic.kr/p/8BYnud
Advertisement

Business Insider zveřejnil v roce 2015 seznam způsobů, pomocí nichž můžeme působit přitažlivěji. Patřilo mezi ně například venčení čtyřnohého miláčka či poslouchání kvalitní hudby. Postupem času nás však začalo zajímat, zda naopak existuje něco, co míru naší přitažlivosti razantně snižuje?

Odpověď je jasná: ano. Díky tomuto článku se můžete seznámit s běžnými zlozvyky a chováním, jež mají za následek odpuzení objektu naší touhy. Přečtěte si, jak možná i vy pohřbíváte svůj sex appeal.

  1. Spánkový deficit

Když se dostatečně nevyspíme, působí náš zevnějšek méně upraveně než obvykle. Tento jev byl zkoumán v roce 2010. Účastníci výzkumu byli rozděleni do dvou skupin – na ty, jež předchozí noc spali minimálně 8 hodin, a naopak na osoby, které nezamhouřily oka po 31 hodin. Další účastníci měli za úkol ohodnotit snímky těchto osob dle různých kritérií. Druhá skupina pozorovaných, lidé se spánkovým deficitem, byli pochopitelně vnímáni jako unavenější, ale zároveň byli považováni za méně atraktivní, méně zdravé a poněkud smutnější.

  1. Zlouni

V čínské studii z roku 2014 byly zkoumány fotografie osob tvářících se neutrálně. Některé osoby na snímcích pozorovatelé pojmenovali jako ,,slušné”, ,,čestné”; jiné naopak označili za ,,zlé” a ,,nepříjemné”. Některé lidské tváře na fotkách si však nevysloužily žádné pojmenování. Ti z účastníků, jež byli označeni za zlé či nepříjemné, byli ohodnoceni jako ti nejméně atraktivní.

  1. Řeč těla

Pokud jste už slyšeli o pozici moci, jste jistě seznámeni i s tím, že se díky svému tělu můžete cítit mocnější a sebejistější. Naopak zkroucený postoj vám na sebejistotě příliš nepřidá. Takové držení těla může dle výzkumu z loňského roku zadupat vaši atraktivitu do země. Výzkumníci v aplikaci založené na vyhledávání pomocí GPS vytvořili profily žen a mužů. V jedné sadě takových profilů byli muži a ženy vyobrazeni ve skrčených postojích – jejich ruce byly překřížené nebo se dotyční hrbili.

Druhý set profilů zobrazoval totožné osoby, avšak tentokrát v ,,sebejistých” postojích, například když se chystali po něčem chňapnout. Lidé v těchto typech postojů byli dle výzkumu zvoleni za atraktivnější mnohem častěji než osoby v první skupině. Muži v těchto ,,sebejistých” postojích byli navíc oproti ženám ve výhodě.

        4. Stres

Hoďte se do klidu, zafunguje to! Studie z roku 2013 zjistila, že ženy s vyššími hladinami stresového hormonu kortizolu byly vnímány z pohledu mužů heterosexuálů jako méně atraktivní. Nižší hladina stresu totiž naznačuje zdraví a plodnost ženy.

  1. Přílišná spokojenost versus nadměrná pýcha

Přestože spokojenost a pocit štěstí je u žen vnímán jako atraktivní, ženy naopak nedávají přednost mužům působícím příliš rozesmátě. U pýchy to funguje přesně naopak – vnímáme ji atraktivně u mužů, avšak ženy působící pyšně pro muže přitažlivé nejsou. Tento fakt ověřovali výzkumníci v roce 2011. Provedli studii zkoumající více než 1000 osob, jimž byly ukázány fotky opačného pohlaví. Následně byli tito lidé požádáni, aby ohodnotili míru atraktivity osob na snímcích.

Dle výsledků lze konstatovat, že muži ohodnotili ženy jako nejpřitažlivější v momentech, kdy působily šťastně. Nejméně přitažlivé pro ně ženy na snímcích byly, pokud působily pyšně. Naopak ženy ohodnotily muže jako atraktivní, pokud dávali najevo pýchu – za nejméně atraktivní považovaly pány, pokud působili naprosto spokojeně.

  1. Absence smyslu pro humor

Muž vejde do baru, pokouší se vyprávět vtip… a domů odejde sám. Studie z roku 2009 se zabývala mírou vtipnosti. Bylo zjištěno, že pokud člověk není vůbec legrační, nebo je pouze průměrně vtipný, působí jako méně atraktivní ve srovnání s lidmi se smyslem pro humor. Zajímavé je, že v tomto ohledu pohlaví nehraje roli. Mizerný smysl pro humor byl totiž shledán neatraktivní u mužů i u žen.

  1. Lenost

Vnímání přitažlivosti člověka závisí dle řady experimentů z roku 2004 na vlastnostech člověka, jako je například vstřícnost. V jednom z těchto pokusů požádali výzkumníci studenty 6týdenního archeologického kurzu, aby navzájem ohodnotili své spolužáky. Měli za úkol vnímat různé charakterové rysy (a přitažlivost), a to při zahájení kurzu a v jeho závěru.

Následně bylo při analýze výsledků zjištěno, že dokonce i studenti hodnocení v počátku kurzu průměrně byli v jeho závěru hodnoceni co se týče atraktivity podprůměrně, pokud se ukázalo, že jsou líní.

  1. Pokud je vaše pižmo velmi podobné, nebo naopak značně odlišné

Lidé dle vědců vyhledávají partnery, kteří jim nejsou geneticky velmi podobní a ani nejsou příliš odlišní od nich samých. Tato hodnocení vytváříme na základě tělesných pachů. Příkladem může být studie z roku 2006 – vědci do ní zapojili heterosexuální páry. Jejich úkolem bylo odpovídat na otázku, do jaké míry je jejich partner sexuálně vzrušuje a s kolika dalšími lidmi měli dotyční sex v průběhu onoho vztahu.

Vědci mezitím odebrali účastníkům DNA (i jejich partnerům) a tyto podrobili testování. Chtěli především porovnat jejich hlavní histokompatibilní komplexy, jakými jsou geny imunitního systému.

Bylo zjištěno, že čím byly tyto komplexy podobnější, tím méně se cítili být účastníci výzkumu přitahováni svým partnerem. Tím zároveň narůstala pravděpodobnost, že by svému partnerovi zahýbali. Zároveň vědci dospěli k názoru, že máme tendenci vyhýbat se těm partnerům, kteří ,,voní” odlišným způsobem než my sami.

  1. Nepoctivost

Pokud jste v pokušení, zda zalhat o svém věku nebo příjmu, abyste působili atraktivněji, raději si to rozmyslete. Nepoctivost či lhaní jsou hlavní příčinou, proč ženy i muži nepůsobí pro své protějšky atraktivně. Těmto charakterovým rysům se věnovala studie provedená v roce 2006. Její účastníci měli za úkol přečíst reklamní texty o mužích a ženách, jež byli charakterizováni jako inteligentní či neinteligentní, závislí či nezávislí a čestní či nečestní.

Účastníci také měli zadáno, aby ohodnotili lidi dle několika kritérií včetně toho, jak moc mají rádi ostatní a zda působí atraktivně, či ne. Vyšlo najevo, že jediným charakterovým rysem, jenž se prokázal být zásadním při posuzování atraktivity člověka, byla právě poctivost (či nepoctivost) zkoumaných subjektů.

 

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Je hudba vaší vášní? Pak je to znát na vašem mozku

Trávíte celé dny posloucháním hudby? Dle nového výzkumu to napovídá o vašem mozku a povaze. Ukázalo se, že pro lidi, kteří jsou oproti ostatním empatičtější,...