Drogy – jak dlouho zůstávají v našem těle?

Jonathan Silverberg - https://flic.kr/p/f1uFuv
Advertisement

Přestože mnoho zdravotníků v současnosti souhlasí s tím, že by užívání drog nemělo být postihnutelným činem, jedno je jisté… Ať už jste olympijským atletem, tajným vládním agentem nebo jen potomkem směšně přísných rodičů, může vám být proveden test na přítomnost drog. A neuspět u takového testu může být jednodušší, než se na první pohled zdá. Mnohé drogy jsou totiž odhalitelné z moči, krve a vlasů po uplynutí dlouhé doby od působení jejich účinků. Takže i když již uplynulo několik dní od požití drogy, bude v těle muset proběhnout ještě hodně chemických akcí, než bude váš test na přítomnost drog negativní.

 

Jak se drogy dostanou do našeho systému? A jak z něj?

Jakmile se droga dostane do našeho krevního oběhu (k tomu dojde skrz plíce, zažívací trakt nebo dokonce i injekční stříkačku), zbavíme se jí jedině vylučováním. Záleží na tom, jakou drogu jste užili – některé námi proniknou relativně rychle a odejdou výkaly. Většina těch zbývajících se z těla dostane močí nebo potem. Než se tak stane, musí však dojít k přeměně drog na molekuly rozpustné ve vodě, metabolity.

Tento proces probíhá většinou v játrech, v nichž se nacházejí katalyzátory, například enzymy cytochromu p450, které drogy okysličí. Výsledkem tohoto procesu se nepolární molekuly bez celkového náboje a tudíž nerozpustné ve vodě stanou negativními. Tyto metabolity by se běžně také ionizovaly, čímž by bylo zajištěno, že ve chvíli, kdy prochází játry, jsou připraveny se rozpustit.

V této fázi vyprchávají akutní účinky drog a rozpustné metabolity v systému uživatele se rozpustí ve vodě v krvi. Poté jsou ledvinami přefiltrovány a vyloučeny v podobě moči. Tento proces chvíli trvá, přesto však umožňuje odhalit metabolity drog v moči a krvi jejich uživatelů.

Některé drogy jsou vyloučeny rychleji

Rychlost vyloučení drog – protože ty musí být před vyloučením z těla přeměněny na rozpustné metabolity – závisí ve velkém na typu vytvořených metabolitů a jejich koncentraci. Například LDS je běžně užíváno v nízkých dávkách (výjimečně překračují 100–200 mikrogramů), takže je možné v systému uživatele odhalit pouze nepatrné množství metabolitů.

Většina metabolitů LDS navíc tělo opouští velmi rychle. Hlavní metabolit, 2-oxo-3-hydroxy-LSD, jenž není detekovatelný v krevním oběhu a v moči je přítomen pouze v malých množstvích, je však v těle přítomen pouze po dobu několika dnů.

Jak dlouho tedy zůstávají drogy v našich tělech?

Nejběžnější typ testů zkoumajících přítomnost drog v těle hledá metabolity drog v krvi, moči a ve vlasech. Co se týče vlasů, mohou být kontaminovány stopami drogy tím, jak se prokrvuje vlasový váček. Bez zbytečného povyku se tedy pojďme podívat na některé běžné nelegální drogy:

Marihuana: v moči 7–30 dní; ve vlasech 90 dní; v krvi 14 dní

Kokain: v moči 3–4 dny; ve vlasech 90 dní; v krvi 1–2 dny

Heroin: v moči 3–4 dny; ve vlasech 90 dní; v krvi méně než 5 hodin

LDS: v moči až 3 dny; ve vlasech 90 dní; v krvi 1–2 dny

Extáze: v moči 3–4 dny; ve vlasech 90 dní; v krvi 1–2 dny

Metamfetamin: v moči 3–6 dní; ve vlasech 90 dní; v krvi až 3 dny

 

Faktory ovlivňující rychlost vylučování

Nelze přesně říci, po jak dlouhou dobu zůstanou drogy ve vašem těle. To je totiž ve značné míře ovlivněno rychlostí vašeho metabolismu. Lidé s velmi rychlým spalováním se tak drog zbaví rychleji oproti těm, jejichž metabolismus je značně pomalejší.

Metabolismus se se stárnutím zpomaluje, proto tedy starším lidem trvá o něco déle, než se jejich tělo zbaví drog. Dopad na rychlost vyloučení drogy má však i životní styl – lidé v dobré fyzické kondici mají rychlejší metabolismus. Mnoho lidí si také myslí, že vypitím litrů vody lze drogy z těla ,,vypláchnout“, protože jejich vyloučení závisí na tom, jak rychle budou metabolity rozpuštěny. To by teoreticky fungovat mohlo, avšak většina dostupných technik testujících přítomnost drog v těle by přizpůsobila své výsledky v závislosti na tom, jak je krev hydratovaná. Můžete tedy být tak jako tak nachytáni, pokud se rozhodnete pro tento způsob.

 

Jak přesné jsou testy na přítomnost drog?

Obecně lze říci, že jsou pořádně přesné! Studie však odhalily, že všechny z používaných technik nejsou neošálitelné, některé mohou dokonce poskytnout chybné výsledky. Jedna taková studie například zjistila, že se kouř z marihuany může dostat do vlasů nekuřáků nacházejících se poblíž jedince, což znamená, že by u těchto nekuřáků byl test na marihuanu pozitivní, přestože žádnou nepožili. Jiná studie odhalila, že vzorky vlasů lidí nikdy neužívajících kokain mohou být kontaminované metabolity kokainu. Ty pocházely z vlasů uživatelů této drogy, jejichž vzorky byly v testovací laboratoři podrobeny čištění.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Fobie

Fobie patří mezi nejčastější neurotické poruchy. Fobie jsou charakteristické tím, že v kontaktu s určitým podnětem dochází k prožití výrazného strachu. Úplně nejčastější jsou tzv. specifické...