Léčby odvykacího stavu a jeho komplikací

https://flic.kr/p/9ASSCn
Advertisement

Jak léčit odvykací stav?
Pokud se jedná o mírný odvykací stav spojený s nevolností a mírným třesem, který se objevil u člověka nepožívajícího velká množství alkoholu, pak často není třeba ani odborné pomoci.
Pokud jsou příznaky výraznější, je přítomen velký třes, nevolnost, zvracení, pocení, vysoký tlak, nestabilita, pak je nutné zajistit odbornou pomoc. Rozvíjí-li se teprve odvykací stav, můžeme dotyčného přepravit do nejbližší nemocnice. Je-li odvykací stav již plně rozvinut, pak je vhodné neriskovat transport dotyčného a zavolat rychlou záchrannou službu.

Ve zdravotnickém zařízení spočívá léčba odvykacího stavu často v nasazení Diazepamu. Jedná se o benzodiazepin s dlouhým poločasem účinku. V případě těžkého odvykacího stavu se podává někdy až v dávce 80mg denně, tedy Diazepam 10mg 2-2-2-2. Každý den se potom dávka snižuje o 10mg, tedy o jednu tabletu. Diazepam je na předpis a jeho podávání u odvykacího stavu přísluší pouze školenému personálu!

Součástí léčby odvykacího stavu je i hrazení chybějících minerálů a vitamínů. Velmi často se setkáváme zejména s nedostatkem draslíku. Draslík je mj. důležitý pro správnou funkci srdce. Jeho nižší hladina může vést proto k nečekaným a život ohrožujícím arytmiím. Pozor na rychlé podání glukózy v infuzi za účelem dodání energie dotyčnému. Glukóza s sebou při vstupu do buněk strhává z krve draslík, což opět může vést k poklesu jeho hladiny a arytmiím. Glukóza také může vést ke snížení zásob vitamínu B1 (thiaminu), to může mít za následek tzv. Wernickeovu encefalopatii nebo akutní srdeční onemocnění. Kromě diazepamu, draslíku, thiaminu často ještě v léčbě odvykacího stavu a celkové devastace organismu v důsledku požívání alkoholu dáváme dále látky urychlující regeneraci postižených jater, tedy např. Lagosu nebo Essentiale.

Z výše uvedeného je zřejmé, že léčba rozvinutého odvykacího stavu vyžaduje erudovaný personál, laboratorní zázemí a trvalou monitoraci pacienta, proto by neměla být prováděna laikem v domácím prostředí.

Léčba deliria

probírá na jednotce intenzivní péče. Užívají se výše uvedené postupy, pravidelně se sleduje stav minerálů, ne zřídka je i dotyčný fyzicky omezen, zejména je-li vlivem halucinací agresivní.

Epileptický záchvat

pokud se vyskytne v souvislosti s odvykacím stavem, značí, že zneužívání alkoholu probíhalo v masivním měřítku. Opakované epileptické záchvaty narušují funkci mozku, mnohdy nevratně. Dobrou zprávou je, že pokud se záchvaty objevily jako projev odvykacího stavu, po jeho zaléčení se již patrně neobjeví, dotyčný tedy zpravidla netrpí epilepsií jako takovou. Jak postupovat při epileptickém záchvatu? V prvé řadě se snažte dotyčného patrně položit na zem, aby se při nekontrolovatelném pádu dále nezranil. Odstraňte z jeho okolí všechny ostré předměty. V průběhu záchvatu se jej nesnažte probrat k vědomí propleskáváním apod. Nesnažte se omezovat jeho pohyby, ani mu neotevírejte ústa. Jinými slovy, nechte záchvatu volný průběh.

Linku 155 volejte v případě

  • jedná-li se o první záchvat dotyčného v životě
  • trvá-li více než 5 minut (většinou odezní do 3 minut)
  • pokud na něj navazují další záchvaty
  • pokud je dotyčný poraněný
  • pokud přetrvává zmatenost

Je normální, že po epileptickém záchvatu může být člověk desorientovaný, avšak tato zmatenost by měla odeznít do 10 minut. Po záchvatu často nastupuje kratší spánek.

Další články
Close

Rytmus dechu ovlivňuje naši paměť a vnímání strachu

Hospodaření s kyslíkem není jediný fenomén, s nímž je dýchání spojeno – souvisí totiž i s funkcemi mozku a chováním lidí. Vědci z Northwestern Medicine zjistili, že rytmus našeho...