Alkohol – úvod

https://flic.kr/p/958YZy
Advertisement

„Alkohol“ je označení pro řadu chemických látek, které mají určité shodné znaky. Běžně se označení alkohol používá pouze pro jednu z těchto látek, známou jako ethanol. Ethanol je psychotropní návykovou látkou. Psychotropní znamená, že mění naše vědomí. Na alkohol se dále vytváří závislost (návyk), a to jak fyzická, tak psychická. Alkoholu se věnujeme již v prvním dílu naší knihy, a to z toho důvodu, že často souvisí s jinými potížemi zde uvedenými. Tedy často lidé konzumují alkohol kvůli úzkostem, napětí, poruchám spánku. Alkohol sám o sobě představuje obrovský problém a jako takový je spojen s řadou dalších následků – narušení zdraví, vztahů, zaměstnání apod.

Přidržíme-li se mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), pak v souvislosti s alkoholem rozlišujeme následující patologické stavy (diagnózy):

  • akutní intoxikace, což je vlastně opilost. Řadíme sem však i otravu alkoholem.
  • škodlivé užívání – je to stav, při kterém ještě není rozvinuta závislost na alkoholu, ale již je zřejmé, že alkohol narušuje fyzické i psychické zdraví člověka, narušuje jeho vztahy, vyvolává problémy v zaměstnání apod.
  • závislost na alkoholu
  • odvykací stav s deliriem nebo bez
  • psychotické poruchy způsobené alkoholem

V následujících kapitolách se budeme věnovat jednotlivým diagnózám.

Další články
Close

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha je úzkostnou poruchou, jejíž příznaky se objevují do šesti měsíců od prožití traumatické události rozměru katastrofy. Může se jednat o živelnou pohromu (u...