Dlouhodobý stres dle nové studie souvisí s obezitou

https://flic.kr/p/rmssw
Advertisement

U lidí dlouhodobě trpících stresem existuje vyšší pravděpodobnost, že budou obézní, jak uvedl nový výzkum vědců z University College London. Stres je dlouhodobě (avšak nepodloženě) spojován s přejídáním a nárůstem naší hmotnosti. Nedávný vědecký výzkum se zaměřil právě na obezitu a hladiny dlouhodobého stresu, a to prostřednictvím měření stresového hormonu kortizolu. Ten lze dohledat v našich vlasech.

Studie

Kortizol je hormon regulující reakce našeho těla na stres. Zároveň se významně podílí na metabolismu lidského těla a na určení toho, kde je v něm uložen tuk. Předchozí studie zaměřující se na souvislost mezi kortizolem a obezitou se opíraly především o měření tohoto hormonu v krvi, slinách či moči. Tímto postupem se však nedařilo zachytit hladiny dlouhodobého stresu.

Vědci z University College London se rozhodli aplikovat odlišnou – a relativně novou – metodu, zkoumání vzorku vlasů. Každému účastníku studie odebrali 2cm pramínek vlasů, jenž byl odstřihnut co nejblíže u hlavy. Tento vzorek reprezentoval přibližně dvouměsíční růst vlasů a zároveň nahromaděné hladiny kortizolu za totožné období. Zkoumána byla zároveň hmotnost, BMI a obvod pasu účastníků studie. Cílem bylo zkoumat souvislost kortizolu nalezeného ve vlasech s obezitou v průběhu času.

Výzkumu se zúčastnilo 2 527 mužů a žen starších 54 let, jež spadali pod studii the English Longitudinal Study of Ageing shromažďující údaje po dobu 4 let.

  

Výsledky

Ve výzkumu (vydaném v Obesity) bylo zjištěno, že lidé s vyššími hladinami hormonu kortizolu ve vlasech mají zároveň větší obvod pasu. Byla u nich také častější nadváha. Jedinci považováni za skutečně obézní – dle jejich BMI (vyšší než hodnota 30) či obvodu pasu (více než 102 cm u mužů, nad 88 cm u žen) – vykazovali značně vysoké hladiny hormonu kortizolu.

V prohlášení pro tisk řekla Dr. Sarah Jacksonová, vedoucí výzkumu: ,,Výsledky poskytují důkazy, že chronický stres jednoznačně souvisí s vyšší mírou obezity. Účastníci naší studie měli ve vlasech vyšší hladinu kortizolu, což zároveň souviselo s jejich větším obvodem pasu. To je důležité z toho důvodu, že existence velkého množství tuku v břišních partiích představuje rizikový faktor pro onemocnění srdce, cukrovku a předčasné úmrtí.“

 

Výhody a nevýhody studie

Příznivé je, že se jednalo o národně reprezentativní studii většího rozsahu, jež zkoumala data v průběhu 4 let. Byla zde však jistá omezení, a to včetně skutečnosti, že zkoumaní lidé byli staršího věku (průměrný věk činil téměř 68 let). Navíc se téměř výhradně jednalo o Brity (98 % zkoumaných). Studie zároveň nebrala ohled na užívání léků, které by mohlo mít dopad na nahromadění kortizolu.

 Momentálně nejsme obeznámeni s tím, zda se u člověka dříve dostaví stres či obezita. Jinými slovy, jestli jsou chronicky vyšší hladiny kortizolu příčinou, nebo následkem obezity. Důkladnější zkoumání je tedy na místě.

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Vyvrácení mýtů doprovázejících halucinogenní látky

Vědci doufají, že jednoho dne budou určité typy halucinogenních látek schváleny k léčebným účelům, například pro léčbu deprese a úzkosti. Co je však pro halucinogenní látky...