Dlouhodobý stres dle nové studie souvisí s obezitou

https://flic.kr/p/rmssw
Advertisement

U lidí dlouhodobě trpících stresem existuje vyšší pravděpodobnost, že budou obézní, jak uvedl nový výzkum vědců z University College London. Stres je dlouhodobě (avšak nepodloženě) spojován s přejídáním a nárůstem naší hmotnosti. Nedávný vědecký výzkum se zaměřil právě na obezitu a hladiny dlouhodobého stresu, a to prostřednictvím měření stresového hormonu kortizolu. Ten lze dohledat v našich vlasech.

Studie

Kortizol je hormon regulující reakce našeho těla na stres. Zároveň se významně podílí na metabolismu lidského těla a na určení toho, kde je v něm uložen tuk. Předchozí studie zaměřující se na souvislost mezi kortizolem a obezitou se opíraly především o měření tohoto hormonu v krvi, slinách či moči. Tímto postupem se však nedařilo zachytit hladiny dlouhodobého stresu.

Vědci z University College London se rozhodli aplikovat odlišnou – a relativně novou – metodu, zkoumání vzorku vlasů. Každému účastníku studie odebrali 2cm pramínek vlasů, jenž byl odstřihnut co nejblíže u hlavy. Tento vzorek reprezentoval přibližně dvouměsíční růst vlasů a zároveň nahromaděné hladiny kortizolu za totožné období. Zkoumána byla zároveň hmotnost, BMI a obvod pasu účastníků studie. Cílem bylo zkoumat souvislost kortizolu nalezeného ve vlasech s obezitou v průběhu času.

Výzkumu se zúčastnilo 2 527 mužů a žen starších 54 let, jež spadali pod studii the English Longitudinal Study of Ageing shromažďující údaje po dobu 4 let.

  

Výsledky

Ve výzkumu (vydaném v Obesity) bylo zjištěno, že lidé s vyššími hladinami hormonu kortizolu ve vlasech mají zároveň větší obvod pasu. Byla u nich také častější nadváha. Jedinci považováni za skutečně obézní – dle jejich BMI (vyšší než hodnota 30) či obvodu pasu (více než 102 cm u mužů, nad 88 cm u žen) – vykazovali značně vysoké hladiny hormonu kortizolu.

V prohlášení pro tisk řekla Dr. Sarah Jacksonová, vedoucí výzkumu: ,,Výsledky poskytují důkazy, že chronický stres jednoznačně souvisí s vyšší mírou obezity. Účastníci naší studie měli ve vlasech vyšší hladinu kortizolu, což zároveň souviselo s jejich větším obvodem pasu. To je důležité z toho důvodu, že existence velkého množství tuku v břišních partiích představuje rizikový faktor pro onemocnění srdce, cukrovku a předčasné úmrtí.“

 

Výhody a nevýhody studie

Příznivé je, že se jednalo o národně reprezentativní studii většího rozsahu, jež zkoumala data v průběhu 4 let. Byla zde však jistá omezení, a to včetně skutečnosti, že zkoumaní lidé byli staršího věku (průměrný věk činil téměř 68 let). Navíc se téměř výhradně jednalo o Brity (98 % zkoumaných). Studie zároveň nebrala ohled na užívání léků, které by mohlo mít dopad na nahromadění kortizolu.

 Momentálně nejsme obeznámeni s tím, zda se u člověka dříve dostaví stres či obezita. Jinými slovy, jestli jsou chronicky vyšší hladiny kortizolu příčinou, nebo následkem obezity. Důkladnější zkoumání je tedy na místě.

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Stabilizátory nálady

Stabilizátory nálady neboli thymoprofylaktika jsou látky, které působí pro mánii nebo depresi aniž by vyvolaly přesmyk do opačné polarity. Lithium je vůbec nejdéle používaným preparátem...