Hospodaření s kyslíkem není jediný fenomén, s nímž je dýchání spojeno – souvisí totiž i s funkcemi mozku a chováním lidí. Vědci z Northwestern Medicine zjistili, že rytmus našeho dechu vytváří v mozku určitou elektrickou činnost, která vylepšuje naše emoční úsudky a vzpomínání. Dopady na chování člověka zásadně závisí na tom, zda se nadechujeme, nebo naopak vydechujeme. Důležité je také…

Dle nových testů dokáže sloučenina podobná látce v energetických nápojích zbavit mozek amyloid beta plaku. Ten se v mozku hromadí v počátečních fázích Alzheimerovy choroby. Vědci objevili látku ničící toxický plak vznikající v mozku v počátcích Alzheimerovy choroby. Předběžné testy odhalily, že sloučenina vznikající přidáním této látky do vody dokáže zbavit mozky myší (trpícími Alzheimerovy choroby) amyloidu beta. Navíc…

Lidský mozek má stejně jako počítač zásobárnu dat, která určuje, kolik paměti se do něj vejde. Zatímco výpočetní technika dokáže objem, jaký má paměť, vyjádřit v bitech, množství informací zpracovaných mozkem závisí na síle elektrických signálů, které jsou přenášeny mezi neurony. Porozumění přenosu těchto signálů je pro změření celkové kapacity mozku zásadní. Přestože zatím nebyl…

V našem těle se nachází desetkrát více bakterií než buněk vlastního těla. Je tedy zřejmé, že tyto mikroorganismy mají vliv na fungování našeho těla, a to i poměrně zásadním způsobem. Mezi naším organismem a bakteriemi v něm existuje velmi komplexní vztah. Výzkumníci zjistili, že určité kmeny probiotických bakterií mohou mírnit úzkost a podporovat paměť. Po…

Dospělí vyššího věku, kterým dělá problémy test paměti – tzv. Memory Binding Testem (MBT) – mají zvýšené riziko rozvoje amnestické formy mírné kognitivní poruchy a demence. Naznačil to nový výzkum. „Jako memory binding označujeme proces spojování vzpomínek. Představa je taková, že u lidí s Alzheimerovou demencí je problém právě ve spojování vzpomínek,“ říká neurolog Richard B….