Víkendové narušení denního rytmu nám nesvědčí

Andrew Roberts - https://flic.kr/p/8UU6Xy
Advertisement

Nový výzkum naznačuje, že typické víkendové ponocování a dospávání nesvědčí našemu zdraví. Výsledky výzkumu byly předneseny na konferenci SLEEP v Bostonu. Výzkumníci přicházejí s myšlenkou, že ,,společenské narušení rytmu“ – víkendové narušení našich biologických hodin v podobě ponocování a přispávání si v jiných denních dobách, než v průběhu pracovního týdne – má negativní dopad na náladu, míru energie a zdravotní stav člověka.

Měli bychom se rovněž obávat zjištění, že každá taková hodina vybočující z našeho běžného denního rytmu zvyšuje riziko vzniku srdečních chorob o 11 %.

,,Zjistili jsme, že pravidelnost co se týče má zásadní význam pro naše zdraví,“ uvedl hlavní autor studie, Sierra Forbushová, výzkumnice z Arizonské univerzity. ,,Lze z toho odvodit, že pravidelný spánkový harmonogram je účinným, poměrně jednoduchým (a levným) lékem, kterým lze předejít nejen srdečním vadám, ale také mnoha dalším nemocem.“

Forbushová s kolegy zkoumala celkem 984 lidí ve věku 22–60 let.  Zkoumaní se zúčastnili výzkumu spánku SHADES provedeném na univerzitě v Pennsylvánii.

Pozorovaní lidé zaznamenávali zpětně informace o svém spánku v průběhu pracovního týdne a o víkendu. Následně výzkumníci spočítali počet hodin odchylujících se od střední hodnoty pro pracovního dne a pro den víkendový. Od této hodnoty odečetli první pracovní den. Kromě tohoto postupu vědci rovněž kladli participantům otázky ohledně průměrné délky jejich spánku, nespavosti, kardiovaskulárních chorob, únavy a ospalosti.

Z výzkumu vyšlo najevo, že lidé odchylující se od průměrné doby spánku o pouhou hodinu trpěli o 11 % vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob. Rovněž považovali svůj zdravotní stav za dobrý (22 %), ne však za vynikající. Celých 28 % z nich označilo své zdraví za špatné.

,,Překvapující bylo, že tyto dopady nezávisely zcela na tom, kolik spánku se lidem dostalo a zda trpěli některými příznaky doprovázejícími nespavost,“ sdělila Forbushová. Dle the National Sleep Foundation by si měl dospělý člověk dopřát 7 až 9 hodin spánku denně.

,,Lékaři svým pacientům často doporučují dávat pozor na svůj jídelníček a cvičit. Věříme však, že tento výzkum poskytuje dodatečná preventivní opatření, jichž bychom se měli držet. Není pouze důležité mít dostatek spánku, ale spát pravidelně. Ideální stav nastane, když chodíme spát a probouzíme se ve stejné denní doby v průběhu celého týdne.“

Předběžné výsledky – jejichž abstrakt byl vydán v časopise Sleep – byly prezentovány na každoročním setkání the Associated Professional Sleep Societies.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Poruchy vědomí

Vědomí je charakterizováno následujícími funkcemi: vigilita (bdělost) – odpovídá kolísání stavu vědomí v rozmezí bdělého stavu, odráží funkci retikulární formace lucidita (jasnost) – je dána schopností...