Neurovědci usilovali o odhalení tajů neuvěřitelně výkonné paměti světových šampiónů ,,v paměti“. Ke zkoumání byly využity snímky mozku z magnetické rezonance celkem 32 osob – díky nim se výzkumníkům podařilo během 40 dnů výrazně zlepšit paměťové schopnosti u běžných jedinců. Techniky, které byly ve studii (zveřejněné v časopise Neuron) aplikovány, můžete nyní vyzkoušet i vy. Celý výzkum…

Výzkumníci odhalili indikátor Alzheimerovy choroby, který by mohl pomoci při stanovení diagnózy v počáteční fázi nemoci. Tento objev zároveň umožní využít neinvazivní způsoby sledování nemoci u pacientů. Současné diagnostické testy využívané lékaři jsou z velké části založeny na zkoumání paměti. To je však problém. Proč? V momentě, kdy se u pacienta projevují příznaky ztráty paměti,…

Tipů na to, jak se dožít úctyhodného věku, existuje nespočet. Některé z nich jsou v našich myslích již zakořeněné – přestat kouřit a pít, věnovat se cvičení a zařadit do svého jídelníčku zdravé potraviny. Nová studie zveřejněná v časopise Social Science and Medicine uvádí tajný trik, jak si prodloužit život. Lidé, kteří pravidelně čtou knihy,…

V novém výzkumu bylo objeveno zvláštní a překvapivé spojení mezi sněním a širokým spektrem neurodegenerativních chorob, včetně Parkinsonovy choroby a demence s Lewyho tělísky. Dr. John Peever z univerzity v Torontu byl jedním z mluvčích na setkání Canadian Neuroscience. Peever objasnil, jak se jeho týmu podařilo zjistit, že poruchy spánkového režimu Rapid Eye Movement (REM) – česky rychlý pohyb…

Rádi byste objevili zcela přírodní způsob, jakým zlepšit náladu, posílit paměť a ochránit mozek proti kognitivnímu úpadku? Je to zcela jednoduché: hýbejte se! Rozsáhlý výzkum na toto téma (včetně dvou nových studií publikovaných na jaře) naznačuje, že jakékoli cvičení zvyšující náš srdeční tep a při kterém se určitou dobu potíte – tzv. aerobní cvičení –…

Výzkumníci objevili účinný způsob, jakým lze znovu navrátit krásu zkaženým zubům. Jak toho lze docílit? Pomocí léku určenému k léčbě Alzheimerovy choroby vědci dokázali spravit zubní kazy díky stimulaci kmenových buněk v zubu. Tento postup zajistil přebudování kostěné tkáně. Přestože si váš zubař se zubními kazy poradí, výsledek nemusí být vždy stoprocentní. Hmota v současnosti používaná pro výrobu…

KODAŇ – Přítomnost Alzheimerovy choroby dokáže odhalit rychlý test pootočení hlavy. Dle nové studie budou pacienti, jež se při odpovídání na jednoduché otázky otáčejí ke svým pečovatelům, pravděpodobněji poznamenaní Alzheimerovou chorobou oproti mírné kognitivní poruše či frontotemporální demenci. ,,Otočení hlavou by mělo být považováno za varovný signál. Přestože se jedná o neurčité varování, u Alzheimerovy…

Dle nového výzkumu dokáže akupunktura (ať už doplněna o léky, či ne) významně zlepšit kognitivní funkce a paměť u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI). Metaanalýza zahrnující pět náhodně kontrolovaných pokusů a více než 500 pacientů s MCI a poškozením paměti ukázala, že u těch, jimž byla po dobu 2˗3 měsíců aplikována akupunktura, byly výsledky léčby mnohem…

Dobrá zpráva u příležitosti Dne milovníků knih: Jedna kapitola denně odežene smrťáka – alespoň na chvíli. Nedávná studie provedená Yale University (zveřejněná on-line v Social Science & Medicine) uvedla, že ,,u vášnivých čtenářů je o 20 % nižší úmrtnost v průběhu 12 let od vyšetření oproti lidem, kteří nečtou.“ Pročtěte se k větší kreativitě, milejšímu…

Proti mozkovým infarktům u starších osob bojuje prostý lék – pocit, že má náš život smysl a má daný směr. Tuto myšlenku naznačily výsledky z Rush Memory and Aging Protect. Účastníci výzkumu, kteří byli přesvědčeni, že jejich život má smysl, byli méně ohroženi mozkovými infarkty. ,,Duševní zdraví a především pozitivní psychologické faktory – například pocit, že…

U teenagerů s inzulínovou rezistencí byly objeveny vyšší hladiny dvou bílkovin. Jedná se o Aβ42 a PSEN1, jež jsou prognózou Alzheimerovy choroby. Zvýšené hladiny těchto bílkovin byly zjištěny spíše u obézních mladistvých než u teenagerů s nadváhou, nebo s běžnou tělesnou hmotností. Stejná souvislost mezi hmotností a hladinami bílkovin byla však patrná i u předškoláků….

Zvrácený smysl pro humor je dle nového výzkumu jedním z prvotních příznaků demence. Studie byla provedena na University College London (UCL). Objektem jejího zkoumání bylo 48 pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a frontotemporální demencí (FTD) – ta postihuje oblast mozku nacházející se přímo za čelem. Výzkumníci zpracovávali dotazníky zacílené na přátele a příbuzné účastníků výzkumu. Ptali se například…

Dle nových testů dokáže sloučenina podobná látce v energetických nápojích zbavit mozek amyloid beta plaku. Ten se v mozku hromadí v počátečních fázích Alzheimerovy choroby. Vědci objevili látku ničící toxický plak vznikající v mozku v počátcích Alzheimerovy choroby. Předběžné testy odhalily, že sloučenina vznikající přidáním této látky do vody dokáže zbavit mozky myší (trpícími Alzheimerovy choroby) amyloidu beta. Navíc…

Nízká hladina vitaminu D je u dospělých velmi rozšířená, a to především u Afroameričanů a Hispánců. Má vliv na zrychlený pokles epizodické paměti a výkonné funkce – dvou poznávacích domén, jež značně souvisejí s Alzheimerovou chorobou, demencí. ,,Dopad nedostatku vitaminu D je pro poznávání zásadní,“ došel výzkumný tým k závěru. ,,Přestože zatím není jasné, zda vitaminové…

Lékař Frank Lin tvrdí, že vhodnou léčbou ztráty sluchu by lékaři mohli bojovat proti snižování kognitivních schopností pacientů. Lin odhaduje, že 36 % rizik onemocnění demencí přímo souvisí se sluchovým postižením pacientů. Podle nového výzkumu přispívá ztráta sluchu k demenci a úpadku mentálních schopností. Výzkum byl proveden lékařem, který plánuje zahájit první klinické zhodnocení . Chce…

Nová studie potvrdila spojení mezi inhibitory protonové pumpy (IPP) – léky léčící pálení žáhy, vředy a další onemocnění související s překyselením vyšší části gastrointestinálního traktu – a mezi zvyšujícím se rizikem onemocnění demencí u starších pacientů. Tato studie provedená Willy Gommem, PhD z německého centra pro neurodegenerativní onemocnění (Bonn v Německu) a jeho kolegy, jež byla uveřejněna on-line…