Deprese matky má zásadní vliv na spánek dítěte

gabi menashe - https://flic.kr/p/kjfvT
Advertisement

NEW YORK (Reuters Health) – Miminka narozená ženám, které prožily klinickou depresi, se dle nového výzkumu od ostatních novorozenců liší v jednom zásadním ohledu. Spánek dětí takto psychicky nemocných žen totiž v prvních měsících života vykazuje jisté odlišnosti ve své struktuře.

Lékařka Flora Bat-Pitault z nemocnice Salvator v Marseille (Francie) spolu se svými kolegy zkoumala strukturu spánku novorozenců. Zjistila, že spánek dětí narozených ženám s depresí, byl v novorozeneckém období a ve věku 6 měsíců oproti jiným dětem narušenější. Zároveň se zcela lišila uspořádání spánku těchto dvou skupin dětí.

 ,,Je však nutné prozkoumat, zda takto ohrožení novorozenci mohou mít později v životě větší sklony k depresi. Musíme se zaměřit i na to, jestli u těchto dětí přetrvává narušený spánkový režim v průběhu života,“ stanovili si autoři za cíl ve zprávě zveřejněné on-line 19. prosince v Sleep Medicine.

Potomci žen trpících depresí jsou ohroženi vyšším rizikem onemocnění touto psychickou nemocí. Roli totiž dle lékařky hraje nejen genetika, ale i prostředí, v němž tyto děti vyrůstají.

Zatímco rysy mikrostruktury našeho spánku (rychlý pohyb očí v REM spánku) jsou u dospělých trpících depresí již známé, výsledky studií zkoumajících dospělé i děti vykazují zcela smíšené výsledky.

V této nové studii byly porovnány mikrostruktury a makrostruktury spánku u 64 zdravých novorozenců, jejichž matky buď trpěly depresí, nebo ne. U novorozenců byla změřena pouze makrostruktura jejich spánku. Následně byly u dětí v 6 měsících věku zkoumány oba typy struktur.

Skupinka 32 novorozenců ohrožených vyšším rizikem byla v období krátce po narození častěji vzhůru, dostavilo se u nich méně REM fází spánku. Celková doba spánku těchto miminek byla kratší, účinnost spánku byla rovněž nižší. V 6 měsících věku byly fáze REM rovněž méně početné. U dětí narozených matkám trpícím depresí se rovněž méně často dostavila v první třetině noci tzv. spánková vřetena (vlny stoupající a klesající aktivity).

,,Výsledky výzkumu zcela odpovídají odborné literatuře věnované jedincům ohroženým vyšším rizikem onemocnění depresí. Důležitější však je, že zjištění potvrzují, že pozměněná makrostruktura spánku se projeví už v prvotních fázích vývoje miminka. Změny v makrostruktuře spánku co do počtu výrazně narůstají právě v prvních 6 měsících života dítěte,“ řekla Dr. Bat-Pitault. ,,Takový spánkový vzorec může dle Armitage souviset s těžko zvládnutelným chováním jedince během prvního roku života. Tímto je posílena i souvislost mezi spánkem (jeho strukturou, kvalitou) a náladou miminka.“

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Stabilizátory nálady

Stabilizátory nálady neboli thymoprofylaktika jsou látky, které působí pro mánii nebo depresi aniž by vyvolaly přesmyk do opačné polarity. Lithium je vůbec nejdéle používaným preparátem...