Deprese matky má zásadní vliv na spánek dítěte

gabi menashe - https://flic.kr/p/kjfvT
Advertisement

NEW YORK (Reuters Health) – Miminka narozená ženám, které prožily klinickou depresi, se dle nového výzkumu od ostatních novorozenců liší v jednom zásadním ohledu. Spánek dětí takto psychicky nemocných žen totiž v prvních měsících života vykazuje jisté odlišnosti ve své struktuře.

Lékařka Flora Bat-Pitault z nemocnice Salvator v Marseille (Francie) spolu se svými kolegy zkoumala strukturu spánku novorozenců. Zjistila, že spánek dětí narozených ženám s depresí, byl v novorozeneckém období a ve věku 6 měsíců oproti jiným dětem narušenější. Zároveň se zcela lišila uspořádání spánku těchto dvou skupin dětí.

 ,,Je však nutné prozkoumat, zda takto ohrožení novorozenci mohou mít později v životě větší sklony k depresi. Musíme se zaměřit i na to, jestli u těchto dětí přetrvává narušený spánkový režim v průběhu života,“ stanovili si autoři za cíl ve zprávě zveřejněné on-line 19. prosince v Sleep Medicine.

Potomci žen trpících depresí jsou ohroženi vyšším rizikem onemocnění touto psychickou nemocí. Roli totiž dle lékařky hraje nejen genetika, ale i prostředí, v němž tyto děti vyrůstají.

Zatímco rysy mikrostruktury našeho spánku (rychlý pohyb očí v REM spánku) jsou u dospělých trpících depresí již známé, výsledky studií zkoumajících dospělé i děti vykazují zcela smíšené výsledky.

V této nové studii byly porovnány mikrostruktury a makrostruktury spánku u 64 zdravých novorozenců, jejichž matky buď trpěly depresí, nebo ne. U novorozenců byla změřena pouze makrostruktura jejich spánku. Následně byly u dětí v 6 měsících věku zkoumány oba typy struktur.

Skupinka 32 novorozenců ohrožených vyšším rizikem byla v období krátce po narození častěji vzhůru, dostavilo se u nich méně REM fází spánku. Celková doba spánku těchto miminek byla kratší, účinnost spánku byla rovněž nižší. V 6 měsících věku byly fáze REM rovněž méně početné. U dětí narozených matkám trpícím depresí se rovněž méně často dostavila v první třetině noci tzv. spánková vřetena (vlny stoupající a klesající aktivity).

,,Výsledky výzkumu zcela odpovídají odborné literatuře věnované jedincům ohroženým vyšším rizikem onemocnění depresí. Důležitější však je, že zjištění potvrzují, že pozměněná makrostruktura spánku se projeví už v prvotních fázích vývoje miminka. Změny v makrostruktuře spánku co do počtu výrazně narůstají právě v prvních 6 měsících života dítěte,“ řekla Dr. Bat-Pitault. ,,Takový spánkový vzorec může dle Armitage souviset s těžko zvládnutelným chováním jedince během prvního roku života. Tímto je posílena i souvislost mezi spánkem (jeho strukturou, kvalitou) a náladou miminka.“

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Reuptake inhibitory I. a II. generace

I. generace – tricyklická a tetracyklická antidepresiva (TCA) Název této generace vyplývá ze struktury molekuly účinné látky. Jedná se o první antidepresiva, která byla vůbec...