Kouření marihuany = nízký průtok krve v mozku

https://flic.kr/p/egx1NH
Advertisement

Studie použitím neurozobrazovacích technik odhalila škodlivé účinky marihuany na lidský mozek. Výzkumníci zjistili, že průtok krve v různých oblastech mozků kuřáků marihuany je abnormálně nízký, a to především v těch částech mozku, jež bývají postihnuty patologií Alzheimerovy choroby. S využitím jedno-fotonové emisní výpočetní tomografie tak vypluly na povrch markantní rozdíly mezi mozky uživatelů marihuany a osob, které tuto drogu nevyhledávají.

,,Legalizace konopí může otevřít cestu některým léčebným využitím této plodiny. Naše studie však u téměř 1000 uživatelů marihuany ukazuje snížené prokrvení mozku. K tomu došlo především v hipokampu, což je část mozku zodpovědná za paměť a učení. Zároveň je hipokampus náchylný na snížený průtok krve u Alzheimerovy choroby,“ sdělil Medcape Medical News Cyrus Raji, MD, PhD, vedoucí studie z Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Přestože předchozí studie vypozorovaly, že se hipokampus při užívání marihuany smrskne, žádný výzkum se dosud nevěnoval prokrvení této části mozku.

,,To, že je kouření marihuany pro mozek jedovaté, překvapivé nebylo,“ uvedl autor studie Daniel Amen, MD, z Amen Clinics Inc v Kalifornii. ,,Celkově nás však překvapil celkový pokles co se týče průtoku krve v tomto orgánu a snížení průtoku v pravé polovině hipokampu.“

Studie byla publikována 24. listopadu prostřednictvím webových stránek Journal of Alzheimer’s Disease.

Výsledky výzkumu pocházejí ze studií provedených s využitím jedno-fotonové emisní výpočetní tomografie, a to v klidovém režimu a během úkolu, při němž se účastníci museli soustředit. Těchto pokusů se zúčastnilo 982 uživatelů marihuany a 92 ostatních lidí. U příznivců marihuany byl v průměru zjištěn nižší krevní tok v mozku.

U úkolů vyžadujících soustředění byl průtok krve v hipokampu kuřáků marihuany ve srovnání s jejími neuživateli o 13 % nižší. Výrazně nízká perfuze v pravé polovině hipokampu tak byla jednoznačným faktorem pro rozpoznání kuřáků marihuany od ostatních účastníků výzkumu.

,,Výsledky testování vypovídají o výrazném poškození mozku při užívání marihuany, a to především v oblastech důležitých pro paměť a učení. O těchto regionech víme, že jsou postihnuty Alzheimerovou chorobou,“ sdělila výzkumnice Lantie Elisabeth Jorandbyová, MD z Amen Clinics.

,,Jakmile zlegalizujeme užívání konopí, vyplují na povrch jeho různé příznivé účinky na lidské zdraví, ale i skrytá nebezpečí související s jeho užíváním. Tato studie věnuje pozornost znepokojivým dopadům kouření marihuany na hipokampus, což může být předzvěstí poškození lidského mozku,“ dodal Dr. George Perry, šéfredaktor časopisu the Journal of Alzheimer´s Disease.

,,Marihuana byla zlegalizována pro rekreační použití celkem ve 26 státech. Já s její legalizací upřímně souhlasím,“ řekl Dr. Amen. ,,Deset států však schválilo nasazení marihuany pro léčbu demence, což nepovažuji za rozumné. O tom, že by kouření marihuany bylo nápomocné v léčbě Alzheimerovy choroby, se v odborné literatuře nedočteme. Některé studie ukázaly, že marihuana dokáže u zvířat způsobit rozpad plaku amyloid beta, jenž je považován za jednu z příčin onemocnění Alzheimerovou chorobou. Někteří lidé z těchto výsledků vyvodili, že je její kouření tedy přínosné pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Vše je však mnohem složitější.“

 Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Reuptake inhibitory IV. generace

SNRI inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu Jedná se o léky, které inhibují vychytávání nejen serotoninu, ale i noradrenalinu (a slabě i dopaminu). Nejužívanějším preparátem je venlafaxin...