Hormonální antikoncepce má na svědomí zvýšené riziko deprese

Areeya_Ann - Shutterstock
Advertisement

Nová studie přinesla důkazy o tom, že ženy užívající pravidelně nejčastější typ hormonální antikoncepce (kombinující 2 ženské hormony) jsou vystaveny o 23 % vyššímu riziku vzniku deprese.

Na univerzitě v Kodani byly testovány různé typy ženských antikoncepčních prostředků. Vyšlo najevo, že pilulky obsahující pouze progesteron navyšují riziko budoucího užívání antidepresiv o 34 %. Hormonální náplasti představovaly riziko děsivých 100 %, zatímco antikoncepční vaginální kroužky riziko 60 %. Ty z žen, kterým bylo aplikováno hormonální tělísko, jsou ohroženy 34% rizikem.

Nejohroženější skupinu tvořily dospívající dívky. Věkové rozmezí 15–19 let zobající kombinovanou HA mělo o 80 % vyšší šanci, že bude někdy v příštích letech potřebovat antidepresiva. ,,Mezi všemi těmi výhodami, které nám HA poskytuje, si musíme uvědomit i ona rizika. Nebezpečí deprese je jedním z nich,“ sdělil spoluautor studie, Dr. Ojvind Lidegaard. Lidegaard působí jako klinický profesor gynekologie a porodnictví na univerzitě v Kodani. Celý výzkum byl publikován v odborném časopise JAMA Psychiatry. Autoři zde objasnili, že tento typ antikoncepce nemusí depresi přímo vyvolat (toto tvrzení není zatím podložené). Výzkumný tým však dodává, že je třeba věnovat této souvislosti značnou pozornost.

Zmíněná studie byla nejobsáhlejší svého typu – zkoumáno bylo více než 1 000 000 Dánek ve věku 15–34 let. U těchto žen byla sledována zdravotní anamnéza po dobu 13 let. Výzkum byl první svého druhu, jenž zcela objevil souvislost mezi hormonální antikoncepcí a možnými problémy duševního zdraví.

Je nutné rovněž zmínit, že cílem studie nebylo prohlásit, že hormonální antikoncepce v podobě pilulek není považována za vhodný typ ochrany před početím. Pokud je totiž užívána správně, je její účinnost vyšší než 99 %. Mimo to je možné, že na mírný nárůst co do užívání antidepresiv mají vliv i jiné faktory (včetně obav z možného těhotenství).

Přesto však je nezbytné považovat tato zjištění za pozoruhodná. Ženy jsou totiž – jak bylo uvedeno v the Guardian – ohroženy 2x vyšším rizikem vzniku deprese v období po pubertě než muži. Kolísající hladiny dvou ženských hormonů (estrogen, progesteron) byly uvedeny coby možní viníci, jež jsou ovlivněni užíváním kombinované hormonální antikoncepce. Vyšší hladiny obou zmíněných hormonů totiž mohou mít na svědomí zhoršenou náladu uživatelky. Měli bychom si tedy být vědomi možných nežádoucích účinků užívání této metody ochrany před početím; jedním z nich je právě diskutovaná deprese. Ta totiž představuje závažné onemocnění, které je mnoha lidmi často přehlíženo. Zároveň se jedná o problém, jemuž laik (a rovněž i zdravotníci) příliš nerozumí.

Na celém světě trpí více než 350 milionů osob depresí. Velký počet postihnutých na tuto nemoc reaguje sebevraždou či sebepoškozováním, pokud nejsou obeznámeni se svojí diagnózou nebo jim není věnována pozornost. Přestože dříve byla deprese považována za psychiatrickou poruchu, již měly na svědomí vnější příčiny, mnohé studie se dnes přiklánějí k biologickým příčinám nemoci souvisejícím s dědičností.

Klinická deprese je komplikovaným onemocněním a je doprovázena mnoha symptomy, přesto je však nemocí stejně závažnou jako jiné zdravotní problémy. Je však velmi nešťastné, že určité typy ženami užívané antikoncepce s sebou nesou zvýšené riziko vzniku tohoto onemocnění.

Tato studie – více než cokoli jiného – zdůrazňuje, jak mají být lékaři při předepisování hormonální antikoncepce ženám obezřetní. A navíc upozorňuje na to, že zátěži, kterou na nás antikoncepce přináší, jsou vystaveny především ženy.

 

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Jazyk, kterým mluvíme, mění náš pohled na svět

  Lidé ovládající více jazyků slíznou všechnu smetanu. Ať už se jedná o lepší pracovní vyhlídky, nárůst kognitivních schopností či o ochranu před demencí. Dle...