Poranění kolene způsobuje změny v našem mozku

Jonas Tana - https://flic.kr/p/RZ2RaR
Advertisement

Vědci zjistili, že poranění předního zkříženého vazu v koleni způsobuje změny mozku a s nimi související rehabilitaci. Toto zjištění naznačuje nový přístup k rehabilitačním metodám.

Výzkumníci z lékařského centra Wexner Medical Center z Ohia zjistili, že plné navrácení pacienta do života po prodělání poškození předního zkříženého vazu nezahrnuje pouze fyzickou léčbu – do rehabilitace je nutné zapojit i mozek.

Nová studie byla zveřejněna v Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. Její součástí jsou snímky oblastí mozku, jež souvisejí s pohybem nohou při zotavování se z tohoto typu úrazu. Výzkumníci odhalili značné rozdíly v činností mozků zdravých jedinců a lidí, kteří se zotavovali z poškození předního zkříženého vazu. Mozková aktivita všech účastníků výzkumu byla zkoumána při protahování kolene.

,,Mozek se vlivem toho, jakým způsobem zpracovával informace z postiženého kolene, razantně měnil,“ sdělil Dustin Grooms. Grooms byl jedním z výzkumníků podílejících se na realizaci studie ve státě Ohio. ,,Věříme, že tyto změny v mozku hrají hlavní roli v tom, proč se pacienti, kteří se vyléčili z léze předního zkříženého vazu, i po uzdravení na svá kolena stoprocentně nespoléhají. Mají totiž tendenci s nimi hýbat jinak, než kdyby u nich ke zranění vůbec nedošlo.“

Terapeuti při práci s těmito pacienty využívají v lékařském centru na Ohio State University tzv. shutter glasses – brýle sloužící k simulaci virtuální reality. Jedná se o pomůcku způsobující vizuální rozptýlení, čímž je pacientům umožněno rehabilitovat přirozeněji pomocí vlastních instinktů. Pacienti se tudíž příliš nespoléhají na vizuální podněty okolo sebe. K přílišné fixaci na zrakové stimuly totiž při rehabilitaci kolene dochází často, čímž může být efekt léčby narušen.

 Snímky mozku ukazují, že lidé, kteří utrpěli poškození předního zkříženého vazu, se při hýbání koleny spoléhají – místo toho, aby se spoléhali na vnímání pohybu a prostoru kolem sebe – více na zrakové centrum mozku. Nejsou tak schopni hýbat koleny tak přirozeně a instinktivně, jako lidé, kteří se s tímto typem zranění dosud nesetkali.

,,Je to podobné pohybu ve tmě. Nehýbete se tak rychle, ani tak jistě,“ sdělil Jimmy Onate, výzkumník věnující se rehabilitaci na lékařském centru v Ohiu. ,,Tito jedinci vlastně vykonávají to stejné. Také se nepohybují s takovou jistotou a spoléhají se příliš na vizuální podněty okolo nich, i když je vlastně nepotřebují.“

Spoléhání se na zrakové centrum mozku nám při náročnějších typech sportu může způsobit potíže. Terapeuti ve snaze pomoci pacientům používají zmíněné brýle určené pro virtuální realitu. Ty totiž při rehabilitaci umožňují zapojení motorického učení a vizuálně-motorickou kompenzaci.

 ,,Cílem je použít tyto speciální brýle k tomu, abychom pacienty ošálili – tedy jejich zrak. Mozek se pak navrátí zpět k původnímu stavu,“ řekl Grooms. ,,Díky tomu budou lidé schopni znovu pohnout kolenem tak, jak jim napovídá instinkt, a nebudou se spoléhat na zrakové vjemy.“

Pacienti s lézí předního zkříženého vazu, kteří se pokoušejí navrátit do aktivního života, jsou ohroženi dalším poškozením předního zkříženého vazu 30x častěji oproti lidem, kteří se s tímto úrazem dosud nesetkali.


Zdroj: technologynetworks.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Skoncovat s alkoholem není jednoduché – tito pánové to však dokázali

Max Dalda  Müller (Somerset): Denně jsem vypil 15 až 20 plechovek piva Alkohol jsem poprvé ochutnal ve 13 letech. Po 20 letech od té chvíle...