První vlaštovka Alzheimera – potíže s rozeznáním vůní a pachů

shicoles - https://flic.kr/p/saDg9Z
Advertisement

Výzkumníci odhalili indikátor Alzheimerovy choroby, který by mohl pomoci při stanovení diagnózy v počáteční fázi nemoci. Tento objev zároveň umožní využít neinvazivní způsoby sledování nemoci u pacientů.

Současné diagnostické testy využívané lékaři jsou z velké části založeny na zkoumání paměti. To je však problém. Proč? V momentě, kdy se u pacienta projevují příznaky ztráty paměti, se totiž dotyčný může s nemocí potýkat už dlouhých 20 let.

Vědci z univerzity v Québecu pátrali po způsobu, jak by mohli u pacientů odhalit Alzheimerovu chorobu. Bylo to vůbec poprvé, kdy se projevilo, že by ztráta čichu mohla být prvotním indikátorem této nemoci. Ve studii vydané v Neurology zkoumali výzkumníci 300 osob ohrožených rizikem Alzheimerovy choroby. Jednalo se totiž o subjekty, jejichž rodiče touto nemocí trpěli. Součástí výzkumu byla vrypová zkouška a test zaměřený na čichání určitých pachů a vůní. Dotyční měli na výběr z více možností odpovědí u každé testované položky. Celkem 100 dobrovolníků o průměrném věku 63 let bylo také pravidelně testováno skrze lumbální punkci. Toto vyšetření se zaměřovalo na bílkoviny v mozkomíšním mozku, jež souvisejí s Alzheimerovou chorobou.

Bylo zjištěno, že lidé mající při určování vůní a pachů největší problémy měli také nejvíce biologických ukazatelů Alzheimerovy choroby.

,,Jedná se o vůbec první případ, kdy se prokázala souvislost mezi ztrátou schopnosti rozpoznávat pachy a biologickými markery značícími postup nemoci,“ pronesla Marie-Elyse Lafaille-Magnan, hlavní autorka studie.

,,Vědci zkoumají spojení mezi ztrátou paměti a obtížemi, které doprovázejí pacienty při rozpoznávání pachů, už více než 30 let. Je to opodstatněné. Všeobecně je totiž známo, že čichový bulbus (zapojený do vnímání pachů) a entorhinální kortex (podílející se na paměti a pojmenovávání pachů) jsou mezi prvními z mozkových struktur, které jsou při nemoci postihnuty.“

Tento čichový test by tak mohl být použit pro určení nemoci před tím, než se projeví její ostatní symptomy. Díky tomu by mohlo být sníženo množství a intenzita jiných projevů v momentě, kdy se tyto projevy dostaví.

,,Pokud dokážeme odložit propuknutí příznaků nemoci o pouhých 5 let, měli bychom být také schopni snížit rozšíření a závažnost těchto symptomů o více než 50 %,“ uvedl Dr. John Breitner. Breitner působí jako ředitel centra zkoumající prevenci Alzheimerovy choroby na univerzitě v Québecu.

Výzkumníci uvádějí, že je nutné provést další výzkumy, aby bylo možné přesně určit, zda se vnímání pachů u pacientů s Alzheimerem s postupem nemoci zhoršuje. Pevně však doufají, že by při vyšetřování mohl být použit test namísto invazivnějších (a nákladnějších) postupů, jako je například lumbální punkce.

Prozatím však vedoucí výzkumu varuje před pouhým použitím testu pro stanovení diagnózy nemoci. ,,Potíže s určením pachů mohou totiž být určující i pro jiné zdravotní problémy.“

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Alkohol – úvod

„Alkohol“ je označení pro řadu chemických látek, které mají určité shodné znaky. Běžně se označení alkohol používá pouze pro jednu z těchto látek, známou jako...