Naslouchátka nasazena v boji proti demenci

Sean Dempsey/PA - theguardian.com
Advertisement

Lékař Frank Lin tvrdí, že vhodnou léčbou ztráty sluchu by lékaři mohli bojovat proti snižování kognitivních schopností pacientů. Lin odhaduje, že 36 % rizik onemocnění demencí přímo souvisí se sluchovým postižením pacientů.

Podle nového výzkumu přispívá ztráta sluchu k demenci a úpadku mentálních schopností. Výzkum byl proveden lékařem, který plánuje zahájit první klinické zhodnocení . Chce zjistit, zda naslouchátka mohou zabránit nebo zmírnit snižování schopností mozku.

Na nedělním výročním shromáždění American Association for the Advancement of Science (AAAS) ve Washinghtonu DC popsal Frank Lin svůj výzkum. ,,Ptám se, jak naše periferní funkce – jmenovitě sluch – mohou ovlivnit naše centrální funkce, náš mozek,“ tázal se. ,,Tato otázka je bohužel naprosto neznámá. Výzkum zatím nebyl proveden.“

Lin tvrdí, že výskyt ztráty sluchu se zdvojnásobuje každých 10 let života. Jeho vysoká četnost podle něj vede k tomu, že lékaři souvislost tohoto projevu s demencí velmi často zamítnou. ,,Onemocnění demencí je u velké většiny pacientů multifaktoriální,“ říká, ,,ale role ztráty sluchu zatím nebyla prostudována.“

Odhadl, že až 36 % rizika onemocnění demencí lze přiřadit ke sluchovému postižení. Přiznává však, že je nutné provést praktické otestování. ,,Léčba ztráty sluchu by mohla snížit riziko úpadku kognitivních schopností a demence.“ říká. ,,Naslouchátka jsou však pro mnoho Američanů nedostupná.“ Studie provedené Linem a jeho kolegy v roce 2013 předkládá myšlenku, že ztráta sluchu souvisí s o 30–40 % větším rizikem snížení kognitivních schopností, než jakému čelí lidé, kteří ztrátou sluchu netrpí.

Vědci také zjistili, že lidé trpící ztrátou sluchu se při konverzaci v běžném životě velmi namáhají, když chtějí něco zaslechnout. Tím zatěžují mozek a oslabují svoji funkční paměť. Snímky mozků uveřejněné v roce 2014 ukázaly u lidí se ztrátou sluchu v průběhu šesti let snížení objemu šedé kůry mozkové. Jejich mozky přišly o kůru v oblastech spojených s mluvenou řečí a významovou pamětí. Ty se nacházejí v té oblasti, jež je spojována rovněž s raným stádiem Alzheimerovy choroby.

Lin dodává, že mnoho lékařů léčí sluchové postižení jako pouhý dodatek.,,Myslím, že mnoho klinických lékařů vnímá ztrátu sluchu jako nevyhnutelnou (a tím bezvýznamnou) součást stárnutí.“

Podle současných amerických zákonů musí pacienti utratit tisíce dolarů za nákup a nastavení naslouchátek profesionály. Populace starších lidí v Americe se v posledním století 10x zvýšila, částečně vlivem posledních babyboomů uplynulého půlstoletí. Department of Health and Human Services stanovilo, že více než 44,7 milionů lidí bylo v roce 2013 starších 65 let. Společnost také předpovídá, že v roce 2030 bude 133 milionů Američanů ve věku 50 let, nebo starších.

Rostoucí populace starších lidí po celém světě představuje nelehkou výzvu pro zdravotnictví, říká Lin, a to především ve Spojených státech amerických. V této zemi jsou naslouchátka drahá, a vývoj nových technologií je omezen mnoha nařízeními. Lin tvrdí, že vztah ztráty sluchu k demenci zůstává jedním z nejméně studovaných faktorů, přičemž v posledních pěti letech byl proveden nejrozsáhlejší výzkum dané problematiky.

Linův namátkový pokus zahrnoval 60 lidí. Přibližně 30 milionů Američanů (1 z 8) trpí podle National Institute on Deafness ztrátou sluchu, ale pouze 25 % z nich používá naslouchátka. Ve Spojeném království National Health Service odhaduje, že 11 milionů lidí má sluchové postižení v nějaké míře, ale pouze 1,4 milionů z nich používá naslouchátka.

Organizace na podporu sluchu se připojily k Linovi ve výzvě vládám, aby zvýšily přístup (nebo v případě Británie obnovily přístup) k naslouchátkům. Minulý rok NHS poprvé začala omezovat množství, v jakém byla naslouchátka poskytnuta pacientům (v souladu s omezením rozpočtu). V lednu aktivisté dokonce obvinili NHS z krutého omezování.

,,Tento nejčerstvější důkaz ukazuje, jak může být ignorovaná ztráta sluchu ničivá tím, že jsou lidé vystaveni většímu riziku propuknutí demence,“ říká Sue Archibold, výkonný ředitel nadace Ear Foundation. ,,Víme, že ztráta sluchu u dospělých je spojena s izolací, depresí, demencí a nezaměstnaností, protože je vnímána jako postižení. Pro ty, kteří jí trpí, je těžké projevit názor a postavit se za sebe, jsou ignorováni.“

Zdroj: theguardian.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Poruchy vnímání

Vnímání je aktuální odraz reality v našem vědomí zprostředkovaný senzorickými receptory. Na periferní část receptoru působí podnět, který vyvolá vzruch. Vzruch je veden do mozku, kde...