Obézní mladiství nositeli markerů Alzheimerovy choroby

Emilio Labrador - https://flic.kr/p/6esCV2
Advertisement

U teenagerů s inzulínovou rezistencí byly objeveny vyšší hladiny dvou bílkovin. Jedná se o Aβ42 a PSEN1, jež jsou prognózou Alzheimerovy choroby. Zvýšené hladiny těchto bílkovin byly zjištěny spíše u obézních mladistvých než u teenagerů s nadváhou, nebo s běžnou tělesnou hmotností. Stejná souvislost mezi hmotností a hladinami bílkovin byla však patrná i u předškoláků.

,,Klinický význam tohoto pozorování je nejasný. Teprve dlouhodobé výzkumy by mohly napomoci v cestě k řešení,“ uvedla se svými kolegy Rosa Lucianová, MSc z Department of Laboratory Medicine, Bambino Gesu Children´s Hospital v Římě. Souhrnné výsledky byly publikovány on-line 11. května v Pediatrics.

Jedním z dopadů Alzheimerovy choroby je dysfunkční signalizace inzulínu v mozku. U pacientů s diabetem 2. typu je navíc vyšší pravděpodobnost, že se u nich postupem času rozvine demence. Lucianová uvažovala nad možností, že by souvislost mezi obezitou, inzulínovou rezistencí a anomáliemi v mozku mohla vzniknout už v dětství.

Peptid Aβ42 je delší a vazivovější formou amyloidu beta podílející se na vzniku usazenin v mozcích pacientů s Alzheimerovou chorobou. Další zmíněný marker, PSEN1, je součástí komplexu vytvářejícího peptid Aβ42 a může být zapojen do inzulínové rezistence v mozku. Předchozí výzkumy starší populace odhalily zvýšené hladiny Aβ42 u lidí, u nichž později propukla Alzheimerova choroba- Žádná studie však dosud nepotvrdila přesnost použití  Aβ42 pro předpovídání demence.

Lékařka Lucianová s kolegy zkoumala vzorky krve předškoláků (věkové rozmezí 2–5,8 let) a dospívajících (věkové rozpětí 12–17,8 let). Ti byli účastníky dalších dvou studií provedených v Gesu Bambino Children’s Hospital v Římě. Pokud subjekt trpěl chronickou chorobou, poruchami žláz s vnitřní sekrecí nebo nedávnou infekcí vyvolávající zánět, pokud užíval léky ovlivňující růst a metabolismus uhlohydrátů, byl ze studie vyloučen.

U obézních dospívajících byla zjištěna vyšší hladina PSEN1 oproti teenagerům s nadváhou, nebo o běžné tělesné hmotnosti (P < .0001). Podobný výsledek se týkal hladiny Aβ42 (ρ = 0.262; P < .0001). Statistická analýza však ukázala, že dva markery související s inzulínovou rezistencí (dle měření modelem homeostázy inzulínové rezistence byl výpočet založen na hladině inzulínu a glukózy nalačno) byly nezávislé na hodnotě BMI.

U předškoláků nebyla zjištěna souvislost mezi BMI a  Aβ42 nebo PSEN1. Jejich výsledky byly celkově nižší než hodnoty dospívajících (P = .0002 pro věkový trend Aβ42).

Přestože hodnoty nenaznačují, zda se u testovaných dětí objeví cukrovka nebo Alzheimerova choroba, poznamenali výzkumníci, že souvislost mezi Aβ42 a obezitou u dospívajících (ne u předškoláků) naznačuje, že nadváha a obezita značně urychlují uvolňování  Aβ42.

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Lidská paměť má 10x větší objem, než se myslelo

Lidský mozek má stejně jako počítač zásobárnu dat, která určuje, kolik paměti se do něj vejde. Zatímco výpočetní technika dokáže objem, jaký má paměť, vyjádřit...